ພົອ ປະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ຈະສືບຕໍ່ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

0
1366

ສານລັດຖະທຳມະນູນ ອ່ານຄຳວິນິດໄສວ່າ ການລົງຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍ “ພົອ ປະຍຸດ ຈັນໂອຊາ” ຈະສືບຕໍ່ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍ້ອນເປັນນາຍົກຍັງບໍ່ຄົບ 8 ປີ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2017.

ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2022 ຕຸລາການສານລັດທະທຳມະນູນ ພິຈາລະນາວ່າ ເພື່ອອ່ານຄຳວິນິດໄສເລື່ອງທີ່ປະທານສະພາຜູ້ແທນສົ່ງຄຳຮ້ອງຂໍໃຫ້ສານວິນິດໄສຕາມລັດຖະທຳມະນູນ ມາດຕາ 170 ວ່າ ຄວາມເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພົອ ປະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ຈະສິ້ນສຸດລົງຫຼືບໍ່.

ໂດຍຫຼັງຈາກຕຸລາການສານລັດທະທຳມະນູນ ປຶກສາ ແລະ ລົງມະຕິ ຈຶ່ງສະຫຼຸບວ່າ: ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 6 ເມສາ 2017 ຫາວັນທີ 24 ສິງຫາ 2022 ພົອ ປະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ຍັງດຳລົງຕຳແໜ່ງບໍ່ຄົບຕາມກຳນົດເວລາຕາມລັດຖະທຳມະນູນ, ສະນັ້ນຄວາມເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີບັງບໍ່ສີ້ນສຸດລົງ.

ແຫຼ່ງຂ່າວຈາກ ໄທລັດ