ໄທຈະເກັບຄ່າທຳນຽມ ສຳລັບໂດຍສານຂາເຂົ້າ

0
2762

ກະຊວງການທ່ອງທ່ຽວຂອງປະເທດໄທ ສະເໜີໃຫ້ເກັບຄ່າທຳນຽມການທ່ອງທ່ຽວ 300 ບາດ ສຳລັບຜູ້ໂດຍສານຂາເຂົ້າໃນປະເທດໄທ.

ອ້າງອີງຈາກ Thaiger ລາຍງານວ່າ: ເກັບຄ່າທຳນຽມຂາເຂົ້າ ສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດທຸກສັນຊາດ ໃນນັ້ນລວມທັງລາວ ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ ແລະ ມີວັດຖຸປະສົງເພື່ອຄຸ້ມຄອງ 500.000 ບາດ ສຳລັບບຸກຄົນເປັນເວລາ 30 ມື້.

ຜູ້ທີ່ເດີນທາງໂດຍເຮືອບິນ ຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລວມຢູ່ໃນທ່ຽວບິນ ແຕ່ຜູ້ທີ່ເດີນທາງໂດຍທາງບົກຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນສົດ ທີ່ຈຸດກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ.

ການເກັບຄ່າທຳນຽມໃໝ່ນີ້ ຄາດວ່າຈະໄດ້ເລີ່ມໃນຊ່ວງຕົ້ນປີ 2023.

ກະຊວງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກິລາຂອງປະເທດໄທ ກ່າວວ່າ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ດຳ​ເນີນການຕໍ່ໄປ ແຕ່ວ່າຕ້ອງໄດ້ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈກ່ອນວ່າ ດ່ານຊາຍແດນທາງບົກ ແລະ ທາງທະເລ ພ້ອມທີ່ຈະເລີ່ມເກັບເງິນແລ້ວບໍ.

ຈາກສື່ທາງການໄທລາຍງານວ່າ ຈະບໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນຄ່າທຳນຽມສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ ລວມທັງລາວ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີໃບອານຸຍາດເຮັດວຽກ ຫຼື ໜັງສືເດີນທາງສຳລັບທູດ.