Boris Johnson ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງອັງກິດ

0
1108

ທ່ານ ບໍລິສ ຈອນສັນ (Boris Johnson) ປະກາດລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນື່ອງຈາກມີແຮງກົດດັນມາຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ຈຶ່ງໄດ້ປະກາດລາອອກ ພ້ອມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສລະດັບສູງຫຼາຍກວ່າ 40 ຄົນ.

ໃນວັນທີ 7 ກໍລະກົດ 2022 ອ້າງອີງຈາກ ບຣູມເບີກ ລາຍງານວ່າ: ທ່ານ ບໍລິສ ຈອນສັນ (Boris Johnson) ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງອັງກິດປະກາດລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງແລ້ວ ຫຼັງຈາກມີລັດຖະມົນຕີ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງລາອອກ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ ລາວກໍຍັງເຮັດໜ້າທີ່ຮັກສາການຈົນຮອດເດືອນ ຕຸລານີ້.

ເຊິ່ງໃນຂະນະນີ້ ມີທີມລັດຖະມົນຕີ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງຂອງຈອນສັນ ພົບວ່າ ລັດຖະມົນຕີທີ່ລາອອກປະກອບມີ: Rishi Sunak ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, Sajid Javid ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, Brandon Lewis ເລຂາທິການໄອແລນເໜືອ, Simon Hart ລັດຖະມົນຕີເວວສ ແລະ Michelle Donelan ເລຂານຸການສຶກສາ.