ຈີນປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການປ່ຽນທະເລຊາຍກາຍເປັນພື້ນທີ່ສີຂຽວ

0
826

ສຳນັກບໍລິຫານປ່າໄມ້ ແລະ ທົ່ງຫຍ້າແຫ່ງຊາດຈີນລະບຸວ່າ ຈີນສາມາດຟື້ນຟູທີ່ກວມເອົາຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງທະເລຊາຍຂອງປະເທດ ໃຫ້ເປັນພື້ນທີ່ສີຂຽວ.

ຈາກການລາຍງານຂອງສຳນັກຂ່າວ ຊິນຫົວ ລາຍງານວ່າ: ພື້ນທີ່ທະເລຊາຍປະມານ 18.8 ລ້ານເຮັກຕາ ຖືກປິດການເຂົ້າ ເພື່ອການຄຸ້ມຄອງ 1.77 ລ້ານເຮັກຕາ ຕະຫຼອດໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2012 ຈີນໄດ້ຕັ້ງອຸທະຍານທະເລຊາຍລະດັບຊາດ 128 ແຫ່ງ ແລະ ຕັ້ງເຂດສາທິດຄົບວົງຈອນລະດັບຊາດ 41 ແຫ່ງ ເພື່ອຄວບຄຸມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທະເລຊາຍ ໃນສິບປີທີ່ຜ່ານມາ.

ຈີນໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຊັບພະຍາກອນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ພື້ນທີ່ທະເລຊາຍ ເພື່ອພັດທະນາອຸດສາຫະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກະສິກຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອສົ່ງເສີມລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນອີກດ້ວຍ.