ມອບ-ຮັບ ປຶ້ມດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ

0
983

ໃນວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2022, ທີ່ກະຊວງຍຸຕິທຳ ໄດ້ມີການມອບ-ຮັບ ປື້ມດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ ລະຫວ່າງ ໂຄງການສະໜັບສະໜູນການສິດສອນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມກົດໝາຍ ເພື່ອສົ່ງເສີມການສ້າງລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ ຢູ່ ສປປ ລາວ (ໂຄງການ ລາວ/031) ແລະ ກະຊວງຍຸຕິທຳ.

ຕາງໜ້າມອບປຶ້ມໃນຄັ້ງນີ້ໂດຍ ທ່ານ ດຣ ໂລນ ລິນຮູດ (Dr. Lone Lindhholt) ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາທາງດ້ານວິຊາການ ໂຄງການ ລາວ/031 ແລະ ຕາງໜ້າຮັບໂດຍ ທ່ານ ບຸນຊ່ວງ ທະວີສັກ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານຍຸຕິທຳ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ປຶ້ມທີ່ນຳມາມອບໃນຄັ້ງນີ້ ມີຈຳນວນ 15.000 ຫົວ ເຊິ່ງຈະນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະ ວຽກງານຍຸຕິທຳຮາກຖານ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະ ຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດ, ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ເຮັດສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນທົ່ວສັງຄົມ.
ຂໍ້ມູນ: ໜັງສືພິມກົດໝາຍ