ເອີຣົບຕົກລົງຈະຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຈຳໜ່າຍ ລົດທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃນປີ 2035

0
1090

ອີງຕາມການລາຍງານຈາກ CRI ໃນວັນທີ 8 ມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ ສະພາເອີຣົບໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ແລະຮັບຮອງເອົາຍັດຕິນິຕິບັນຍັດທີ່ຄະນະກຳມາທິການສະຫະພາບເອີຣົບສະເໜີໃນເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນດີ 339 ສຽງ, ບໍ່ເຫັນດີ 249 ສຽງ ແລະບໍ່ອອກສຽງ 24 ສຽງ ໂດຍໄດ້ຕົກລົງວ່າ: ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຈຳໜ່າຍລົດທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟພາຍໃນສະຫະພາບເອີຣົບເມື່ອຮອດປີ 2035 ເຊິ່ງຈະສາມາດຮັບປະກັນໃຫ້ສະຫະພາບເອີຮົບບັນລຸເປົ້າໝາຍການປອດການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວໃນປີ 2050.

ແຕ່ຍັດຕິສະບັບດັ່ງກ່າວ ຍັງຕ້ອງຜ່ານການອະນຸມັດທີ່ເປັນເອກະພາບກັນຈາກລັດຖະບານປະເທດສະມາຊິກສະຫະພາບເອີຣົບກ່ອນ.