ດ່ານໜອງຄາຍຈະເພີ່ມບໍລິສັດປະກັນໄພລົດໃຫ້ກັບຄົນລາວທີ່ຈະຂ້າມໄປຝັ່ງໄທ

0
1114

ຫຼັງຈາກທີ່ ບໍລິສັດປະກັນໄພ ແຫ່ງດຽວ ໄດ້ຮັບສິດໃນການເຮັດປະກັນໄພລົດ ໃຫ້ແກ່ຄົນລາວ ທີ່ໄດ້ນໍາເອົາລົດຂ້າມໄປຍັງຝ່າຍໄທ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກວດສອບ.

 

ທ່ານ ນາງ ວິໄລລັກ ທຳມະລາດ ຜູ້ອໍານວຍການສຳນັກງານຄະນະກຳມະການກຳກັບ ແລະ ສົ່ງເສີມການປະກອບທຸລະກິດປະກັນໄພ ແຂວງໜອງຄາຍ ພ້ອມດ້ວຍ ຜູ້ກຳກັບ ຕມ. ໜອງຄາຍ ໄດ້ລົງໄປກວດສອບ ຫຼັງຈາກມີການສະເໜີຂ່າວບໍລິສັດປະກັນໄພໃນແຂວງໜອງຄາຍຮ້ອງຮຽນຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ຫຼັງຈາກທີ່ມີບໍລິສັດປະກັນໄພແຫ່ງດຽວໄດ້ຮັບສິດເຮັດປະກັນໄພລົດໃຫ້ກັບຄົນລາວທີ່ນຳເອົາລົດຂ້າມໄປຝັ່ງໄທ ທີ່ຂົວມິດຕະພາບໄທ-ລາວ ແຫ່ງທີ່1.

ທ່ານ ນາງ ວິໄລລັກ ທຳມະລາດ ໄດ້ເວົ້າວ່າ: ຫຼັງຈາກການກວດກາແລ້ວ, ບໍລິສັດປະກັນໄພມີໃບອະນຸຍາດທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີເອກະສານໃນການສະເໜີຂາຍຕ່າງໆ ມີໃບອະນຸຍາດຖືກຕ້ອອງແລ້ວ ເຊິ່ງທາງບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ລູກຄ້າເຮັດ ເຊິ່ງເປັນຄວາມເຕັມໃຈຂອງລູກຄ້າທີ່ຈະເຮັດດ້ວຍຕົນເອງ. ຫຼັງຈາກນີ້, ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການກຳກັບ ແລະ ສົ່ງເສີມການປະກອບທຸລະກິດປະກັນໄພ  ແຂວງໜອງຄາຍ ໄດ້ເຊີນບໍລິສັດປະກັນໄພວິນາດສະໄພໃນທ້ອງຖິ່ນ ມາປະຊຸມຫາລືວ່າ ບໍລິສັດໃດຄວນມາຂາຍປະກັນໄພ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີພຽງບໍລິສັດດຽວ , ເຊິ່ງຖ້າມີບ່ອນເຊົ່າໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ບໍລິສັດປະກັນໄພໃດກໍ່ສາມາດຂາຍປະກັນໄພໄດ້.

ທາງດ້ານ ຕມ. ແຂວງໜອງຄາຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໃນສ່ວນຂອງການເຮັດປະກັນໄພນັ້ນ ຄົນລາວໄດ້ເຮັດປະກັນໄພມາຈາກ ສປປ ລາວ ແລ້ວ ແຕ່ບາງສ່ວນຍັງບໍ່ໄດ້ເຮັດ ຈຶ່ງສາມາດມາສອບຖາມເຈົ້າໜ້າທີ່ ເພື່ອທີ່ຈະແນຳນຳໃຫ້ໄປຊື້ປະກັນໄພໃນຕົວເມືອງໜອງຄາຍໄດ້ ໂດຍບໍ່ບັງຄັບໃຫ້ໄປຊື້ບໍລິສັດທີ່ເຮັດປະກັນໄພໃນດ່ານ.