ສິງກະໂປຜະລິດເບຍຊະນິດໃໝ່ ທີ່ເຮັດມາຈາກນ້ຳເສຍ

0
938

ໃນຂະນະທີ່ຄົນສ່ວນຫຼາຍຕື່ນເຕັ້ນກັບສິ່ງຂອງທີ່ສາມາດລີໄຊໂຄໄດ້ ແລະ ສາມາດນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່, ແຕ່ຕ້ອງຮູ້ສຶກແປກໃຈທີ່ໄດ້ຍິນວ່າເບຍຊະນິດໃໝ່ຈາກປະເທດສິງກະໂປ ຜະລິດມາຈາກນ້ຳລີໄຊໂຄຈາກນ້ຳເສຍ ແລະ ຍ່ຽວ.

ການນຳເອົາສິລະປະການດື່ມເບຍໄປສູ່ມິຕິໃໝ່ໃນການດື່ມ, NEWBrew ເຮັດມາຈາກ NEWater ເຊິ່ງເປັນຍີ່ຫໍ້ນ້ຳທີ່ເຮັດມາຈາກນ້ຳລີໄຊໂຄຄຸນນະພາບສູງທີ່ສະອາດຂອງສິງກະໂປ, ໂດຍນ້ຳເສຍນີ້ຖືກນຳມາໃຊ້ໃໝ່ຈາກສິ່ງປະຕິກູນ ໄດ້ກອງ ແລະ ສູບນ້ຳເຂົ້າແຫຼ່ງນ້ຳຂອງສິງກະໂປ.

ໜ່ວຍງານດ້ານນ້ຳຂອງສິງກະໂປ ໄດ້ລະບຸວ່າ: ສິງກະໂປ່ຮ່ວມກັບໂຮງຜະລິດເບຍທ້ອງຖິ່ນ Brewerkz ເຄື່ອງດື່ມທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ໂດຍເນັ້ນຍ້ຳວ່າ ນ້ຳລີໄຊໂຄຂອງສິງກະໂປ ບໍ່ພຽງແຕ່່ເປັນຕາມມາດຕະຖານສາກົນຂອງນ້ຳດື່ມທີ່ປອດໄພ ແຕ່ຍັງສະອາດພໍທີ່ຈະສາມາດນຳໄປໃຊ້ໃນເບີຍ.

ແຫຼ່ງຂ່າວຈາກຂ່າວຕ່າງປະເທດ