ສິງກະໂປບໍ່ມີໄກ່ໃຫ້ບໍລິໂພກ ເນື່ອງຈາກມາເລເຊຍຢຸດການສົ່ງອອກໄກ່

0
964

ທ່ານ ອິສມາອິລ ຊາບຣີ ຍາຄອບ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງມາເລເຊຍ ປະກາດຢຸດສົ່ງອອກໄກ່ ເນື່ອງຈາກລາຄາສິນຄ້າທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ລາຄາໄກ່ທີ່ແພງຂຶ້ນ ມາເລເຊຍຈະຄວບຄຸມການສົ່ອອກໄກ່ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ, ພ້ອມດຳເນີນການ ກັບມາດຕະການອື່ນໆ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດແຄນຊີ້ນໄກ່ພາຍໃນປະເທດ ໂດຍມີຄຳສັ່ງໃຫ້ຢຸດສົ່ງໄກ່ອອກ ຈຳນວນ 3.6 ລ້ານໂຕຕໍ່ເດືອນ ຈົນຊີ້ນໄກ່ໃນປະເທດຈະພຽງພໍໃຫ້ສົ່ງອອກ.

ໄດ້ກ່າວເພີ່ມອີກວ່າ: ຈະໃຫ້ຄວມາສຳຄັນຂອງການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນເປັນອັນດັບທຳອິດ ອີກຍັງມີແຜນຈະເກັບສະຕັອກໄກ່ເພີ່ມເພື່ອປ້ອງກັນການຂາດແຄນ ແລະ ຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຫ້ອງເຢັນຕ່າງໆ ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ອຸດສາຫະກຳອາຫານ ໃຫ້ຈັດເກັບໄວ້ໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ຕາມຂໍ້ມູນທາງການຂອງມາເລເຊຍ ສົ່ງອອກໄກ່ປະມານ 49 ລ້ານໂຕ ລວມເຖິງສົ່ງອອກຊີ້ນໄກ່ ແລະ ເປັດ 42.3 ໂຕນໃນປີ 2020 ໂດຍສິງກະໂປນຳເຂົ້າໄກ່ເກືອບ 73,000 ໂຕນຈາກມາເລເຊຍໃນປີນີ້, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ສິງກະໂປບໍ່ມີໄກ່ໃຫ້ບໍລິໂພກ.

ແຫຼ່ງຂ່າວຈາກຂ່າວຕ່າງປະເທດ