ຣັດເຊຍ-ຢູເຄຣນ: ຊະເລີຍສຶກຄວນໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະຕິບັດແບບໃດ

0
1068

ຊະຕາກຳຂອງທະຫານຢູເຄຣນຜູ້ປົກປ້ອງເມືອງມະລິອູໂປ ຈາກການຮຸກກຮານຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ກາຍເປັນສັນຍາລັກສຳຄັນຂອງສົງຄາມນີ້.

ທາງການຮັດເຊຍໄດ້ລະບຸວ່າ: ໄດ້ສົ່ງທະຫານໄປປະຈຳການຢູ່ໃນໂຮງງານເຫຼັກອາຊັອສຕາລ (Azovstal) ທີ່ເມືອງມາລິອູໂປເຫຼົ່ານີ້ໄປຄຸມເຮືອນຈຳໃນພູມີພາກໂດເນສ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຍຶດຄອງຂອງຣັດເຊຍ.

ກ່ອນໜ້ານີ້ ທາງການຢູເຄຣນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທະຫານກຸ່ມນີ້ຍອມຈຳນົນຕາມເງື່ອນໄຂໃນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເຮັດກັບຣັດເຊຍ ເພື່ອຮັກສາຊີວິດຂອງພວກເຂົາໄວ້ ຫຼັງຈາກທີ່ຕິດຢູວົງລ້ອມຂອງກຸ່ມກະບົດຝ່າຍຣັດເຊຍ ແລະ ຕ້ອງພົບກັບພາວະຂາດແຄນອາຫານ ແລະ ນ້ຳຫຼາຍອາທິດ.

ຣັດເຊຍລະບຸວ່າ: ຊະເລີຍສຶກເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕາມຫຼັກເກນລະຫວ່າງປະເທດວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດຕໍ່ຂ້າສຶກທີ່ຖືກຈັບ ຫຼື ຍອມຈຳົນໃນສົງຄາມ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ຣັດເຊຍເຮັດສົງຄາມຮຸກຮານຢູເຄຣນ ທັງສອງຝ່າຍຕ່າງກ່າວຫາກັນວ່າປະຕິບັດຕໍ່ຊະເລີຍສຶກບໍ່ເໝາະສົມ.

ຊະເລີຍສຶກ ຄວນໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງແບບໃດ

ສິດຂອງຊະເລີຍສຶກມີຄື: ສາມາດໄດ້ຮັບການປີ່ນປົວ, ໄດ້ຮັບອາຫານ ແລະ ທີ່ພັກອາໄສ ໄປຈົນເຖິງຫ້າມທໍລະມານ ແລະ ການຫາປະໂຫຍດຈາກແຮງງານຜູ້ທີ່ຕົກເປັນຊະເລີຍສຶກ, ຫ້າມກັກຂັງ ແຕ່ໃຊ້ການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຊະເລີຍສຶກເຂົ້າຮ່ວມການສູ້ຮົບ.

ແມ່ນໃຜທີ່ຖືວ່າເປັນຊະເລີຍສຶກ

ໃນອະນຸສັນຍາເຈຍີວາ ກຳນົດນິຍາມຂອງ “ຊະເລີຍສຶກ” ວ່າບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງແຕ່ສະມາຊິກກອງທັບເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງລວມເຖິງສະມາຊິກກຸ່ມຕິດອາວຸດ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ບໍ່ມີບົດບາດໃນການສູ້ຮົບ.

ໜຶ່ງໃນກຸ່ມທີ່ບໍ່ຖືວ່າເປັນຊະເລີຍສຶກມີ ທະຫານຮັບຈ້າງ ແລະ ສາຍລັບໃນບາງກໍລິນີ.

ຢ່າງໄດກໍຕາມ ອະນຸສັນຍາລະບຸວ່າ ຜູ້ທີ່ຖືກຈັບໃນຖານະສາຍລັບ ຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິດບັດຢ່າງມະນຸດສະທຳດ້ວຍ ແລະ ຕ້ອງບໍ່ສູນເສຍສິດໃນການພິຈາລະນາຄະດີຢ່າງເປັນທຳ.

ການແລກປ່ຽນຊະເລີຍແມ່ນຫຍັງ

ຄືການແລກປ່ຽນຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງຄູ່ຂັດແຍ່ງເພື່ອແລກຕົວຜູ້ທີ່ຖືກຈັບຕົວກຸ່ມໜຶ່ງ ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ເກີດສະເພາະໃນຊ່ວງຂອງການສູ້ຮົບເທົ່ານັ້ນ.