Twitter ຍອມຮັບຂໍ້ສະເໜີການຊື້ກິດຈະການຂອງ ອີລອນ ມັສກ໌ ແລ້ວ

0
862

ສໍານັກຂ່າວ CNBC ລາຍງານວ່າ ບໍລິສັດ Twitter ປະກາດຍອມຮັບຂໍ້ສະເໜີຊື້ກິດຈະການຈາກ ອີລອນ ມັສກ໌ ແລ້ວ ດ້ວຍລາຄາ 54.20 ໂດລາ ເຮັດໃຫ້ແຟຣດຟອມສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌ດັ່ງກ່າວຢູ່ທີ່ມູນຄ່າ 44.000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ທ່ານ ເບຣຕ ເທເລີ ປະທານຄະນະບໍລິຫານອິດສະຫຼະທວິດເຕີ ກ່າວ​ວ່າ ​ຄະ​ນະ​ບໍລິຫານດໍາເນີນຂະບວນການປະເມີນຂໍ້ສະເຫນີຂອງ ອີລອນ ມັສກ໌ ຢ່າງລະອຽດ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ມູນຄ່າຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນ ແລະການລະດົມທຶນ ໂດຍຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວຈະມອບເງິນສົດຈໍານວນມະຫາສານ ແລະ ເຊື່ອວ່າສິ່ງນີ້ເປັນເສັ້ນທາງສູ່ອະນາຄົດທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບກຸ່ມຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງທວິດເຕີ.

ບໍລິສັດທວິດເຕີ ກ່າວວ່າ ການເຂົ້າຊື້ກິດຈະການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກອະນຸມັດຈາກຄະນະບໍລິຫານ ແລະ ມີແນວໂນ້ມບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງພາຍໃນປີນີ້. ຖ້າມີການອະນຸມັດຈາກຜູ້ຖືຫຸ້ນ ແລະ ໜ່ວຍກໍາກັບທາງດ້ານກົດລະບຽບລວມເຖິງຜ່ານເງື່ອນໄຂອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ປັດຈຸບັນຂໍ້ຕົກລົງຍັງບໍ່ທັນສີ້ນສຸດເທື່ອຈົນກວ່າຈະດໍາເນີນຂະບວນການຕ່າງໆສໍາເລັດ.

ນອກຈາກນີ້ ອີລອນ ມັສກ໌ ຍັງກ່າວເສີມວ່າ ລາວຕ້ອງການປັບປຸງທວິດເຕີໃຫ້ດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ ໂດຍລາວໄດ້ທວີດກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ລາວຈະເຮັດກັບທວິດເຕີຄື:

  1. ທວິດເຕີຕ້ອງເປັນສັງຄົມທີ່ມີເສລີພາບໃນການສະແດງອອກ (Free Speech) ແມ້ແຕ່ຄໍາວິຈານທີ່ຮຸນແຮງກໍ່ຕ້ອງບໍ່ຖືກລົບອອກ.
  2. ຈະເປີດແອລກໍຣິທຶມ (Algorithm) ຫຼື ຂັ້ນຕອນການປະມວນຜົນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໃດໜຶ່ງ ຂອງທວິດເຕີເປັນ open source ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື.
  3. ຈະກໍາຈັດ spam bot ອອກຈາກທວິດເຕີໃຫ້ໝົດ.
  4. ທຸກຄົນທີ່ຫຼີ້ນທວິດເຕີຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຕົວຕົນ.

ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ເຮັດການຢືນຢັນຕົວຕົນເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະສາມາດຫຼີ້ນທວິດເຕີໄດ້ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍຂື້ນ ສໍາລັບຄົນທີ່ມັກໃຊ້ບັນຊີປອມກໍ່ອາດຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ທວິດເຕີໄດ້.