ປະທານາທິບໍດີ ມາຄົງ ຄວ້າ​ໄຊ​ໃນການເລືອກຕັ້ງສະໄໝທີ 2

0
1044

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງສຳນັກຂ່າວ Today ລາຍງານວ່າ: ໃນວັນທີ 24 ເມສາ 2022 ທ່ານ ເອັມມານູເອວ ມາຄົງ  ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງໃຫ້ເປັນປະທານາທິບໍດີສະໄໝທີ 2 ຕິດຕໍ່ກັນ ຫຼັງຈາກການລົງຄະແນນສຽງ 58% ເຮັດໃຫ້ທ່ານ ມາລີນ ເລີແປນ ຄູ່ແຂ່ງໃນການເລືອກຕັ້ງຍອມຮັບການລົງມະຕິໃນຄັ້ງນີ້.

ໃນການຮັບເລືອກຕັ້ງໃນຄັ້ງນີ້ ເຮັດໃຫ້ປະທານາທິບໍດີື ມາຄົງ ກາຍເປັນຜູ້ນຳຝຣັ່ງເສດຄົນທຳອິດໃນຮອບ 20 ປີ, ຫຼັງຈາກຮູ້ຜົນຄະແນນຄາດການແລ້ວ ປາທານາທິບໍດີມາຄົງໄດ້ຂຶ້ນກ່າວຄຳ ປາໄສ ໃນຖານະຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງໂດຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງຊາວຝຣັ່ງເສດທຸກໆຄົນ.

ຈາກນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີ ມາຄົງ ໄດ້ກ່າວຂອບໃຈຜູ້ສະໜັບສະໜູນທີ່ລົງຄະແນນເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຍັງເວົ້າເຖິງເປົ້າໝາຍໃນການເປັນປະທານາທິບໍດີສະໄໝທີ 2 ບໍ່ແມ່ນເປັນພຽງແຕ່ການເຮັດວຽກ ຕໍ່ເນື່ອງຈາກສະໄໝທຳອິດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຈະມຸ້ງໜ້າຈັດການປັນຫາທີ່ມີຢູ່ທັງໝົດໃນຝຣັ່ງເສດໃຫ້ໄດ້, ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນກໍຍັງຍອມຮັບວ່າຫຼາຍຄົນຊ່ວຍລົງຄະແນນເພື່ອຢຸດຝ່າຍກົງກັນຂ້າມທີ່ມີແນວຄິດອານຸລັກນິຍົມຂວາຈັດຄືກັບທີ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນໃນການເລືອກຕັ້ງໃນປີ 2017.