ບໍລິສັດໂມເດີນາກຽມຍື່ນຂໍສັກຢາກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ສໍາລັບເດັກອາຍຸ 6 ເດືອນ ຫາ 5 ປີ

0
1016

ສໍານັກຂ່າວ ຣອຍເຕີ ລາຍງານວ່າ ບໍລິສັດໂມເດີນາ ຜູ້ຜະລິດວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງສະຫະລັດ ວາງແຜນກຽມຍື່ນໃບຄໍາຮ້ອງໃຫ້ໜ່ວຍງານຄວບຄຸມດ້ານສຸຂະພາບຂອງສະຫະລັດ ເພື່ອຂໍໃຫ້ອະນຸຍາດການນຳ ໃຊ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ (EUA) ໃນບັນດາກຸ່ມເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 6 ເດືອນຫາ 5 ປີ ໃນທ້າຍເດືອນນີ້, ໂຄສົກຂອງບໍລິສັດກ່າວ.

ບໍລິສັດໂມເດີນາກ່າວວ່າ ການຢື່ນຄໍາຮ້ອງເພື່ອໃຊ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃນບັນດາກຸ່ມເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 6 ເດືອນຫາ 5 ປີ ເປັນກໍລະນີສຸກເສີນໃນຄັ້ງນີ້ ເນື່ອງຈາກການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໂອມິຄຣອນ ໃນບັນດາກຸ່ມເດັກນ້ອຍອາຍຸດັ່ງກ່າວຫຼາຍກວ່າສາຍພັນອື່ນໆ ໂດຍຜົນການທົດລອງຫຼ້າສຸດພົບວ່າ ການສັກວັກຊີນສອງໂດສ໌ຂອງກຸ່ມເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 2-5 ປີ ມີປະສິດທິພາບປ້ອງກັນໄດ້ 38% ໃນຂະນະທີ່ການສັກວັກຊີນຂອງກຸ່ມເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 6ເດືອນ ຫາ 2 ປີ ມີປະສິດທິພາບປ້ອງກັນເຖິງ 44%.

ການໜ້ານີ້ ອົງການອາຫານ ແລະ ຢາຂອງສະຫະລັດ (FDA) ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ເທື່ອທີ 3 ຂອງບໍລິສັດໄຟເຊີ ໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍທີ່ອາຍຸລະຫວ່າງ 12-15 ປີ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ອາຍຸລະຫວ່າງ 5-11 ປີ ທີ່ມີພູມຕ້ານທານບົກຜ່ອງໃນເດືອນມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ.