ໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃໝ່ BA.4 ແລະ BA.5

0
1123

ໃນວັນທີ 12 ເມສາ 2022 ດัອກເຕີ ອະນັນ ຈົງແກ້ວວັດທະນາ ນັກໄວລັດວິທະຍາ ສູນພັນວິສະວະກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບແຫ່ງ (ໄບໂອເທກ) ເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບສາຍພັນໂຄວິດ ເຊິ່ງພົບວ່າໃນ ອາຟຣິກກາ ເກີດສາຍພັນໃໝ່ ແລະ ລະບາດຢ່າງວ່ອງໄວ ໂດຍຍາດພຶ້ນທີ່ຂອງສາຍພັນເກົ່າ ໂດຍວິເຄາະວ່າ ສາຍພັນໃໝ່ ຈະບໍ່ຮຸນແຮງກວ່າສາຍພັນກ່ອນໜ້າ.

ໂດຍ “BA.2 ທີ່ຄອບຄອງພື້ນທີ່ເກືອບ 100% ໃນອາຟລິກາໃຕ້ ເມື່ອເດືອນກ່ອນ ແລະ ພຽງແປບດຽວກໍພົບເຊື້ອໃໝ່ຢ່າງ BA.4 ແລະ BA.5 ຍາດພື້ນທີ່ເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງແລ້ວ ສະແດງວ່າເຊື້ອໃໝ່ມີການລະບາດວ່ອງໄວກວ່າ BA.2

ນັບວ່າເປັນຂ່າວດີໃນຕອນນີ້ເພາະຈໍານວນຜູ້ປ່ວຍໜັກໃນອາຟຣິກກາໃຕ້ຍັງບໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນສູງຈົນຜິດສັງເກດ ສ່ວນໜຶ່ງອາດເປັນເພາະມີພູມຄຸ້ມກັນຈາກການຕິດໂອໄມຄຣອນມາກ່ອນໜ້ານີ້  ຫຼື ອາດຈະເປັນຂ່າວດີວ່າ BA.4 ແລະ BA.5 ບໍ່ຮຸນແຮງໄປກວ່າໂອໄມຄຣອນ.

ໂປຕີນໜາມສະໄປ BA.4 ແລະ BA.5 ມີການກາຍພັນເພີ່ມຈາກ BA.2 ມາ 2 ຕໍາແໜ່ງຄື L452R ທີ່ໄປຄືກັບເດລຕາ ແລະ ແລມດາ ແລະ F486V ເຊິ່ງທີ່ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ພົບໃນສາຍພັນອື່ນໆ ນອກຈາກນີ້ຕໍາແໜ່ງທີ່ 493 ຂອງສາຍພັນນ້ອງໃໝ່ຖືກປ່ຽນຈາກ R ມາເປັນ Q ເຊິ່ງຄືກັບສາຍພັນອື່ນໆກ່ອນໂອໄມຄຣອນ.