ໄທສົ່ງຜູ້ລີ້ໄພຊາວມຽນມາກັບຄືນປະເທດ

0
844

ສໍານັກຂ່າວ ເອພີ ລາຍງານວ່າ ຍິງສາວຈາກມຽນມາ ແລະ ຄອບຄົວຂອງລາວ ປັດຈຸບັນອາໄສຢູ່ທ່າມກາງທົ່ງຫຍ້າສູງແຄມແມ່ນ້ຳບໍລິເວນຊາຍແດນໄທ ເຊິ່ງຄອບຄົວນີ້ຕິດກັບດັກໃນເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງ “ປະເທດທີ່ບໍ່ຕ້ອງການພວກເຂົາ” ແລະ “ປະເທດທີ່ມີທະຫານຕ້ອງການຈະຂ້າພວກເຂົາ.” ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄົນອື່ນໆຫຼາຍພັນຄົນ ທີ່ພາກັນຫລົບໜີຈາກຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ ຫລັງຈາກການຍຶດຄອງຂອງທະຫານໃນມຽນມາ.

ຈາກການລາຍງານກ່າວວ່າ ນາງ ເຮ ໄດ້ອອກຈາກໝູ່ບ້ານເພື່ອໄປລີ້ໄພຢູ່ປະເທດໄທໃນເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍ ເຮ ກ່າວວ່າ ການກັບຄືນໄປມຽນມາອາດເຮັດໃຫ້ລາວ ແລະ ຄອບຄົວຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຊີວິດ. ແຕ່ໄທເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນກັບລັດຖະບານທະຫານມຽນມາວ່າອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ເລີຍບອກໃຫ້ພວກເຂົາກັບບ້ານ.

ເຮ ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ເຕັ້ນລຽບຕາມແມ່ນ້ຳເມີຍ (Moei) ກ່າວວ່າ “ເມື່ອພວກເຂົາບອກພວກເຮົາກັບບ້ານ ພວກເຮົາໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ ແລະ ອະທິບາຍວ່າ ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງບໍ່ສາມາດກັບບ້ານໄດ້.” ເຮ ກ່າວຕື່ມວ່າ, “ບາງຄັ້ງພວກເຮົາຂ້າມແມ່ນ້ຳກັບຄືນໄປມຽນມາ ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ກັບຄືນໄປໝູ່ບ້ານຂອງພວກເຮົາແນ່ນອນ.”

ສໍານັກຂ່າວ ເອພີ ໄດ້ອ້າງເອົາຂໍ້ມູນຈາກການສໍາພາດຜູ້ລີ້ໄພ ກຸ່ມໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ລັດຖະບານໄທວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າກົດໝາຍຜູ້ລີ້ໄພລະຫວ່າງປະເທດທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດຂອງຜູ້ລີ້ໄພເຫຼົ່ານີ້. ແຕ່ໄທກໍ່ຍັງສືບຕໍ່ສົ່ງຜູ້ລີ້ໄພສົງຄາມຫຼາຍພັນຄົນກັບຄືນປະເທດມຽນມາ ແລະ ມັນໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ ເຮ ແລະ ຊາວອົບພະຍົບມຽນມາຄົນອື່ນໆ ໄດ້ຫລັ່ງໄຫລໄປມາລະຫວ່າງສອງຝັ່ງແມ່ນ້ຳ ໃນຂະນະທີ່ສົງຄາມຢູ່ບ້ານເກີດຂອງຕົນຂຶ້ນຮ້າຍແຮງ ແລະ ຜ່ອນຄາຍສະຫຼັບກັນໄປມາ.

ຈາກລາຍງານກ່າວວ່າ, ປະເທດໄທບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສະຖານະການຜູ້ລີ້ໄພຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ເຊິ່ງໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຜູ້ລີ້ໄພກັບຄືນໄປມຽນມາດ້ວຍຄວາມສະຫມັກໃຈ. ນອກນີ້ຍັງໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ໄທປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຖານການຫ້າມຜັກດັນໄປປະເຊີນໜ້າກັບໄພອັນຕະລາຍ ເຊິ່ງກໍານົດວ່າປະຊາຊົນຈະຕ້ອງບໍ່ຖືກສົ່ງໄປຫາປະເທດທີ່ເຂົາເຈົ້າອາດຈະປະເຊີນກັບການລົງໂທດ ຫຼື ອັນຕະລາຍ.