ລາຍງານກ່ຽວກັບແຜນເປີດຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າໃນລາວ ຕາມເຂດທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ

0
1351

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ອອກໜັງສືລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນເປີດປະເທດ ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວໃນ ສປປ ລາວ ຕາມເຂດທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວໄລຍະທີ 1 ແລະ ສະເໜີທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ ເຊິ່ງຜົນຂອງກອງປະຊຸມມີລາຍລະອຽດຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້: