ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງອອກຄໍາສັ່ງຫ້າມມີການຜະລິດ ຫຼື ຊື້-ຂາຍ ໝາກກະໂພກ ບັ້ງໄຟດອກ ແລະ ໂຄມໄຟລອຍຟ້າ

ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງຫ້າມຜະລິດ, ນໍາເຂົ້າ, ຂົນສົ່ງ, ຊື້-ຂາຍ, ມີໄວ້ຄອບຄອງ, ຈູດໝາກກະໂພກ, ບັ້ງໄຟດອກ ແລະ ໂຄມໄຟລອຍຟ້າ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

  1. ຫ້າມຜະລິດ, ນໍາເຂົ້າ, ຂົນສົ່ງ, ຊື້-ຂາຍ, ມີໄວ້ຄອບຄອງ, ຈູດໝາກກະໂພກ, ບັ້ງໄຟດອກ ແລະ ໂຄມໄຟລອຍຟ້າ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກອງບັນຊາການ ປກຊ-ປກສ ນະຄອນຫຼວງວໜງຈັນຢ່າງເດັດຂາດ, ຖ້າບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງໃດລະເມີດ ແມ່ນໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກຊ-ປກສ, ພາສີ, ການຄ້າ ແຕ່ລະຂັ້ນ ຢຶດປັບໃໝ, ດໍາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ອັດຕາປັບໃໝມີດັ່ງນີ້:
    – ໝາກກະໂພກ ຫຼື ບັ້ງໄຟດອກ ຫຼື ໂຄມໄຟລອຍຟ້າ ຈໍານວນ 1 ກິໂລກຣາມ ລົງມາ ປັບໃໝ 500,000 ກີບ
    – ໝາກກະໂພກ ຫຼື ບັ້ງໄຟດອກ ຫຼື ໂຄມໄຟລອຍຟ້າ ຈໍານວນ 1 ກິໂລກຣາມຂຶ້ນໄປ ປັບໃໝກິໂລກຣາມລະ 500,000 ກີບ
    – ຜູ້ທີ່ຈູດຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 500,000 ກີບ – 5,000,000 ກີບ
  1. ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ການຄ້າ, ພາສີ, ກໍາລັງ ປກຊ-ປກສ, ເມືອງ, ປກສ ແລະ ກອງຫຼອນບ້ານ ເປັນເຈົ້າການຕິດຕາມສືບຮູ້, ກໍາເບາະແສ່, ເປົ້າໝາຍ, ດໍາເນີນການກວດກາ ແລະ ຊອກຄົ້ນຫາ, ຖ້າພົບເຫັນແມ່ນໃຫ້ດໍາເນີນມາດຕະການຕາມຂໍ້ 1 ຂອງຄໍາສັ່ງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ
  2. ຄໍາສັ່ງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບຕັ້ງແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຮັບຮູ້, ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິດບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ລາຍງານສະພາບການຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງທັນການ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ:  ຄໍາສັ່ງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງເລກທີ 01/ຈນວ ວັນທີ 27 ມັງກອນ 2022