ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ມີການລິເລີ່ມຂະຫຍາຍການສັກວັກຊິນໃນກຸ່ມ ອາຍຸແຕ່ 3 ຫາ 11 ປີ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ມີການລິເລີ່ມຂະຫຍາຍການສັກວັກຊິນໃນກຸ່ມ ອາຍຸແຕ່ 3 ຫາ 11 ປີ ຢູ່ທີ່ເມືອງຍອດອູ ແລະ ອາຍຸ 5-11 ປີ ທີ່ເມືອງບຸນເໜືອ ແລະ ບຸນໃຕ້ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໃນຈໍານວນ 13 ພັນກວ່າຄົນ ແລະ ປະຈຸບັນນີ້ ກໍາລັງເລີ່ມເຂັມທີ 2. ດັ່ງນັ້ນ, ຄະນະສະເພາະກິດ ກໍ່ຄືກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອໍານາດປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໂດຍສະເພາະໃນ 6 ແຂວງ ທີ່ອັດຕາການສັກວັກຊີນຍັງຕໍ່າກວ່າ 50 ເປີເຊັນນັ້ນ ໃຫ້ຊີ້ນໍາຂະບວນການສັກວັກຊິນຢ່າງໃກ້ຊິດ ເຊັ່ນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກຂະແໜງການ ກໍ່ຄືທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມໃນຂະບວນຕະລຸມບອນສັກວັກຊີນເພື່ອເລັ່ງລັດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການສັກວັກຊິນໃຫ້ຄົບ.

ນອກຈາກນີ້ຄະນະສະເພາະກິດໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຄະນະກໍາມະການດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບວັກຊິນແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຖອດຖອນບົດຮຽນຂອງການສັກວັກຊິນໃນກຸ່ມອາຍຸ 3-11 ປີໃນແຂວງຜົ້ງສາລີ ເພື່ອວາງແຜນຂະຫຍາຍການສັກວັກຊິນໃນກຸ່ມດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນແຂວງອື່ນໆໃຫ້ໄວ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນແມ່ນເພື່ອຮອງຮັບການຮຽນແບບເຊິງໜ້າ ໃນທົ່ວປະເທດ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ບົດຖະແຫຼງຂ່າວຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ປະຈໍາວັນທີ 30 ມັງກອນ 2022