ບັນດາຜູ້ປະກອບການໄທ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ແກ້ບັນຫານັກທ່ອງທ່ຽວຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຢູ່ທີ່ພູເກັດ

0
1076

ກາຍເປັນກະແສຢູ່ທີ່ປະເທດໄທ ຫຼັງມີການໂພສຂໍ້ຄວາມຮຽກຮ້ອງຂໍໃຫ້ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເລັ່ງແກ້ບັນຫານັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດທີ່ເດີນທາງເຂົ້າທ່ອງທ່ຽວທີ່ແຂວງພູເກັດ ແລະ ມີຜົນກວດຫາເຊື້ອເປັນບວກ ແຕ່ບາງຄົນຍັງບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວທີ່ໂຮງໝໍໄດ້ ເຊິ່ງຂະນະນີ້ມີຈໍານວນຫຼາຍ, ໃນສ່ວນຂອງໂຮງແຮມເຊິ່ງເປັນທີ່ພັກຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວກໍາລັງພະຍາຍາມຫາທາງອອກ.

ຈາກການສອບຖາມໄປຍັງແຫຼ່ງຂ່າວແຫ່ງໜຶ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຂະນະນີ້ ການສົ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າຮັບການຮັກສາຫຼັງກວດພົບວ່າຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຕັ້ງແຕ່ວັນທີເດີນທາງເຂົ້າມາພັກໃນໂຮງແຮມຍັງມີບັນຫາ ເນື່ອງຈາກຂະນະນີ້ມີບາງສ່ວນທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວໄດ້ ແລະ ບໍ່ມີໜ່ວຍງານໃດເຂົ້າມາຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາ ເຊິ່ງທີ່ຜ່ານມາທາງໂຮງແຮມຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ປະສານງານກັບໂຮງໝໍທີ່ເປັນຄູ່ສັນຍາ ແຕ່ເມື່ອມີການກວດສອບເລື່ອງຂອງການເຮັດປະກັນ ປາກົດວ່າ ປະກັນທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວເຮັດມານັ້ນບໍ່ຄອບຄຸມ ຖ້າຫາກນັກທ່ອງທ່ຽວຈະເຂົ້າການປິ່ນປົວທີ່ໂຮງໝໍຈະຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເອງ ເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວບໍ່ຍິນຍອມ ເພາະທຸກຄົນຢືນຢັນວ່າໄດ້ເຮັດປະກັນມາແລ້ວ.

ເຮັດໃຫ້ຂະນະທີ່ໂຮງແຮມຕ້ອງແບກຮັບບັນຫາດັ່ງກ່າວໄວ້ ເນື່ອງຈາກສ່ຽງທີ່ຈະຕິດເຊື້ອຈາກນັກທ່ອງທ່ຍວເຊັ່ນກັນ ເຖິງຈະມີການປ້ອງກັນຕາມມາດຕະການຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ແຕ່ຈາກສະຖານະການດັ່ງກ່າວອາດຕະເຮັດໃຫ້ພະນັກງານຕິດເຊື້ອໂຄວິດໄດ້ ແລະ ສິ່ງທີ່ຕາມມາຄືການປິດໂຮງແຮມ ຈຶ່ງຢາກໃຫ້ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວໂດຍໄວທີ່ສຸດ.

ດຣ ກູ້ສັກ ກູ້ກຽດຕິກຸນ ຢູ່ທີ່ສາທາລະນະສຸກແຂວງພູເກັດ ກ່າວເຖິງບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນມາ ຂະນະນີ້ທາງໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍາລັງເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງບັນຫານັ້ນເກີດຈາກຫຼາຍປັດໃຈ ເຊັ່ນ ເລື່ອງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວເອງທີ່ບໍ່ຢາກໄປຮັບການປິ່ນປົວທີ່ໂຮງໝໍ ເພາະຫຼາຍຄົນໄດ້ກວດພົບເຊື້ອແຕ່ບໍ່ສະແດງອາການ ຈຶ່ງຈັດຜູ້ປ່ວຍດັ່ງກ່າວໄວ້ໃນກຸ່ມສີຂຽວ, ເຊິ່ງໃນຕ່າງປະເທດຖ້ສເປັນຜູ້ປ່ວຍສີຂຽນແມ່ນໃຫ້ປິ່ນປົວຕົນເອງຢູ່ທີ່ບ້ານ ເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວບໍ່ຢາກເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍ ແຕ່ຢາກເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວໃນຮູບແບບ Hospitel ຫຼາຍກວ່າ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີບັນຫາເລື່ອງຂອງປະກັນບໍ່ຄອບຄຸມໃນສ່ວນຂອງຜູ້ປ່ວຍສີຂຽນ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮັບການຮັກສາໄດ້ ເພາະຈະຕ້ອງເສຍຄ່າປິ່ນປົວເອງ ເຊິ່ງເລື່ອງນີ້ຫຼາຍໜ່ວຍງານ ກໍາລັງຫາແນວທາງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

ຂໍ້ມູນຂ່າວ: mgronline