ອາເມລິກາ ອະນຸມັດນໍາໃຊ້ຢາປິ່ນປົວໂຄວິດ-19 ຊະນິດເມັດຂອງບໍລິສັດໄຟເຊີ

ເວັບໄຊ້ຂ່າວຕ່າງປະເທດ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ໃນວັນທີ 23 ທັນວາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ຄະນະກໍາມະການອາຫານ ແລະ ຢາ ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ໃຫ້ການຮັບຮອງການນໍາໃຊ້ຢາ “ແພັກໂລວິດ” ຢາປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຊະນິດເມັດຂອງບໍລິສັດໄຟເຊີ ແລະ ເປັນໂຕທໍາອິດທ່່ີໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການ.

ການຮັບຮອງຢາຕ້ານໂຄວິດ-19 ນີ້ ໝາຍຄວາມວ່າຫຼັງຈາກນີ້ຕໍ່ໄປປະຊາຊົນອາເມລິກາທີ່ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຈະສາມາດປິ່ນປົວໂຕເອງໄດ້ຢູ່ເຮືອນໂດຍການກິນຢາ ເຊິ່ງມັນຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມແອອັດຂອງລະບົບສາທາລະນະສຸກໃນທົ່ວປະເທດ.

ຄະນະກໍາມະການອາຫານ ແລະ ຢາ ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ໃຫ້ການຮັບຮອງຢາຕ້ານໂຄວິດ-19 ຊະນິດເມັດຂອງບໍລິສັດໄຟເຊີ ສໍາລັບໃຊ້ັກັບຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸ 12 ປີຂຶ້ນໄປ ລວມໄປເຖິງຜູ້ເຖົ້າທີ່ກວດພົບວ່າຕິດເຊື້ອ ແລະ ມີອາການເບື້ອງຕົ້ນ ໂດຍເນັ້ນໄປທີ່ຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະຕ້ອງເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍ. ຢາ “ແພັກໂລວິດ” ຖືເປັນຢາທີ່ໃຊ້ປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ທີ່ໄວທີ່ສຸດໃນການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດໃນໄລຍະທໍາອິດ