ອັດຕາການເກີດຂອງເດັກໃນຈີນຕໍ່າສຸດໃນຮອບ 40 ກວ່າປີ

ອັດຕາການເກີດຂອງເດັກໃນປະເທດຈີນຖືວ່າຕໍ່າສຸດໃນຮອບ 40 ກວ່າປີ ເຊິ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງວິກິດຂອງຈຳນວນປະຊາກອນທີ່ເກີດໃໝ່ ແລະປັນຫາສັງຄົມຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ຈະຕາມມາໃນອະນາຄົດ.

ລັດຖະບານຈີນໄດ້ຜ່ອນຜັນນະໂຍບາຍການມີລູກຄົນດຽວ ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ຄູ່ຜົວເມຍໜຶ່ງສາມາດມີລູກໄດ້ 2 ຄົນໃນປີ 2016 ກ່ອນຈະເພີ່ມເປັນ 3 ຄົນໃນຕົ້ນປີນີ້ ເພື່ອຮັບມືກັບປັນຫາປະຊາກອນເກີດໃໝ່ທີ່ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແຕ່ການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ເກີດຜົນພໍສົມຄວນ ເນື່ອງຈາກປັນຫາຄ່າຄອງຊີບທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະແມ່ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ກໍມີຄວາມສາມາດໃນການວາງແຜນຄອບຄົວດ້ວຍຕົນເອງ.

ຈາກຂໍ້ມູນລາຍງານປະຈຳປີໃນປີຜ່ານມາ ພົບວ່າ ຈີນ ມີອັດຕາການເກີດຢູ່ທີ່ 8.52 ຕໍ່ປະຊາກອນ 1 ພັນຄົນ ຫຼື ມີເດັກເກີດໃໝ່ 12 ລ້ານຄົນໃນປີ 2020 ເຊິ່ງຖືວ່າຕໍ່າກວ່າປີກ່ອນໜ້າ ຂະນະທີ່ຂໍ້ມູນລາຍງານຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຈຳນວນຄູ່ແຕ່ງດອງໃນປີ 2020 ທີ່ຫຼຸດລົງຕໍ່າສຸດໃນຮອບ 17 ປີ ໂດຍມີຄູ່ຮັກຈົດທະບຽນແຕ່ງດອງພຽງ 8.14 ລ້ານຄູ່ໃນປີ 2020.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ໄທຣັດອອນໄລນ໌