ໃກ້ເປັນຈິງແລ້ວ !! ສໍາລັບວັກຊີນປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV

ຂ່າວຕ່າງປະເທດ ໄດ້ລາຍງານເຖິງການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV ວ່າໃນປັດຈຸບັນຜູ້ຕິດເຊື້ອສາມາດກິນຢາ ຈົນສາມາດໃຊ້ຊີວິດໄດ້ເປັນປົກກະຕິແລ້ວ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນມີວິທີປິ່ນປົວໃຫ້ເຊົາຂາດໄດ້ ຢ່າງໃດກໍຕາມນັກວິໄຈຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ທົດລອງກໍາຈັດເຊື້ອ HIV ໃນລິງໄດ້ສໍາເລັດ ແລະ ກຽມທົດລອງໃນຄົນໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

ເຊື້ອ HIV ມີການເລີ່ມລະບາດເປັນວົງກວ້າງໄປທົ່ວໂລກນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1980 ແລະ ໃນປັດຈຸບັນມີເທັກໂນໂລຊີທາງດ້ານການແພດທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນເລື້ອຍໆຈົນສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອກິນຢາເພື່ອປິ່ນປົວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນເຊື້ອໃນຮ່າງກາຍຫຼຸດໜ້ອຍລົງ ຈົນສາມາດໃຊ້ຊີວິດໄດ້ເປັນປົກກະຕິ.

ແລະ ຕອນນີ້ກໍກໍາລັງຈະມີຂ່າວດີ ເພາະຈາກການທົດລອງມາຕະຫຼອດໄລຍະ 5 ປີ ຂອງນັກວິໄຈຍີ່ປຸ່ນ ສາມາດທົດລອງວັກຊີນໂຕໃໝ່ໄດ້ສໍາເລັດທີ່ສາມາດຂ້າເຊື້ອ HIV ໃນລິງໄດ້ເເປັນຢ່າງດີ. ວັກຊີນຊະນິດນີ້ຜ່ານການພັດທະນາເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຊື້ອ HIV ອ່ອນແອລົງ.

ຈາກການທົດລອງໃນລິງ 7 ໂຕທີ່ຕິດເຊື້ອ HIV ເຫັນວ່າຫຼັງຈາກລິງໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນເຂົ້າໄປ ມັນສາມາດຂ້າເຊື້ອ HIV ຈາກລິງໄດ້ເຖິງ 6 ໂຕ. ນັກວິໄຈຄາດຫວັງວ່າພວກເຂົາຈະສາມາດພັດທະນາວັກຊີນໂຕນີ້ຕໍ່ໄປ ເພື່ອນໍາມາໃຊ້ປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV ທີ່ກໍາລັງຮັບຢາຕ້ານ HIV ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນໄດ້.

ນອກຈາກການທົດລອງໃນຄັ້ງນີ້ແລ້ວ ບໍລິສັດ Moderna ທີ່ເປັນບໍລິສັດການຢາຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ກໍກໍາລັງພັດທະນາວັກຊີນປິ່ນປົວ HIV ດ້ວຍເທັກໂນໂລຊີ mRNA ຄືກັບທີ່ໃຊ້ພັດທະນາວັກຊີນ COVID-19 ແລະ ຖ້າຫາກນັກວິທະຍາສາດສາມາດພັດທະນາວັກຊີນປິ່ນປົວ HIV ໄດ້ສໍາເລັດ ພະຍາດດັ່ງກ່າວອາດບໍ່ໄດ້ເປັນສິ່ງທີ່ເປັນຕາຢ້ານອີກຕໍ່ໄປ.