WHO ​​ອະນຸມັດ​​ວັກ​ຊີນ​​ອິນ​ເດຍ​ເພື່ອ​ໃຊ້​ໃນ​ກໍລະນີ​ສຸກ​ເສີນ ເປີດ​ທາງ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ວັກ​ຊີນ​ກັບ​ປະ​ເທດ​ທຸກ​ຍາກ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ

0
1120

ສໍານັກຂ່າວ CNBC ລາຍງານວ່າ ວັນທີ 3 ພະຈິກ 2021 ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໄດ້ປະກາດວ່າວັກຊີນຕ້ານ ໂຄວິດ-19 ທີ່ມີຊື່ວ່າ Covaxin ເຊິ່ງພັດທະນາໂດຍ Bharat Biotech ຜູ້ຜະລິດຢາລາຍໃຫຍ່ໃນປະເທດອິນເດຍ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສຸກເສີນແລ້ວ.

ອົງການ WHO ກ່າວໃນຂໍ້ຄວາມຜ່ານ Twitter ວ່າ: ກຸ່ມທີ່ປຶກສາດ້ານວິຊາການຂອງພວກເຂົາສະຫຼຸບວ່າ ຜົນປະໂຫຍດອັນສໍາຄັນຂອງຢາວັກຊີນ covaccination ເກີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ. WHO ຍັງແນະນໍາວ່າການສັກຢາວັກຊີນ covaccin 2 ໂດສ ຫ່າງກັນ 4 ອາທິດ ຈະຖືກປະຕິບັດ ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ.

Covaxin ແມ່ນວັກຊີນທີ 7 ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ ເພື່ອໃຊ້ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ ຕໍ່ຈາກວັກຊີນທີ່ຜະລິດດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີ mRNA ຂອງ Pfizer/BioEntech ກັບ Moderna, ວັກຊີນທີ່ຜະລິດດ້ວຍເທັກໂນໂລຊີ Astrazeneca ແລະ Johnson & Johnson ແລະ ວັກຊີນຂ້າເຊື້ອໂດຍບໍລິສັດຈີນ Sinovac ແລະ Sinofarm.

ການອະນຸມັດຂອງ WHO ຍັງເປັນການເປີດທາງໃຫ້ອິນເດຍສົ່ງວັກຊີນ Covaxin ເຂົ້າໃນໂຄງການ COVAX ເພື່ອແບ່ງປັນວັກຊີນໃຫ້ກັບບັນດາປະເທດທີ່ທຸກຍາກທົ່ວໂລກ ແລະ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນອິນເດຍອີກຫຼາຍລ້ານຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນຊະນິດນີ້ ສາມາດເດີນທາງໄປປະເທດອື່ນໆ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພຽງແຕ່ການສັກຢາວັກຊີນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂດຍ WHO ເຂົ້າໄປໃນປະເທດ.