ກຽມຂຶ້ນທະບຽນແຮງງານຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳເພື່ອແກ້ໄຂປັນຫາແຮງງານ

ກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຮ່ວມກັບ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ປຶກສາຫາລືແກ້ໄຂບັນຫາແຮງງານລາວ ແລະຕ່າງປະເທດ ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ໂດຍຈະມີການຂຶ້ນທະບຽນແຮງງານເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຕິດຕາມ ແລະຄຸ້ມຄອງຜູ້ອອກແຮງງານໃນລາວ.

ທ່ານ ນາງ ໃບຄຳ ຂັດທິຍະ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ກ່າວວ່າ: ການນຳໃຊ້ແຮງງານ ທັງລາວ ແລະຕ່າງປະເທດຫຼາຍສິບພັນຄົນຍັງບໍ່ທັນຖືກຕ້ອງ ແລະສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍຍັງບໍ່ສາມາດເກັບກຳຕົວເລກຕົວຈິງຂອງຜູ້ອອກແຮງງານລາວ ແລະຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ລວມທັງຈຳນວນທີ່ຖືກກົດໝາຍ, ຜິດກົດໝາຍ, ສັນຊາດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະອື່ນໆ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ບໍ່ສາມາດຕິດຕາມ ແລະຄຸ້ມຄອງຜູ້ອອກແຮງງານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສັນຍາແຮງງານ, ລາຍຮັບ, ສະຫວັດດີການສງັຄົມ ແລະການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມຕ່າງໆ.

ສະນັ້ນ, ການຂຶ້ນທະບຽນແຮງງານ ຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດເກັບກຳຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຢ່າງລະອຽດ ເຊັ່ນ: ຈຳນວນຜູ້ວ່າງງານ, ຜູ້ບໍ່ມີຫົວໜ່ວຍແຮງງານສັງກັດ, ຜູ້ຕ້ອງການຝຶກສີມືແຮງງານ, ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ຖືກກົດໝາຍ, ຜິດກົດໝາຍ, ຜູ້ຕ້ອງການສືບຕໍ່ເຮັດວຽກ ແລະຜູ້ຕ້ອງການກັບຄືນປະເທດ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດກຳນົດກົນໄກໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ລວມທັງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຕໍ່ກັບຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກແບບຜິດກົດໝາຍ.

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຂຶ້ນທະບຽນແຮງງານ ແລະກວດສຸຂະພາບແຮງງານ ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ, ລະຫວ່າງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ກັບ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຈັດຂຶ້ນທາງອອນລາຍໃນວັນທີ 23 ຕຸລາຜ່ານມາ, ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ນາງ ໃບຄຳ ຂັດທິຍະ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ທ່ານ ປອ ບົວຄົງ ນາມມະວົງ, ເຈົ້າແຂວງແຂວງບໍ່ແກ້ວ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ຂ່າວສານແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ