ຍິງອາຍຸ 70 ປີ ເກີດລູກຄົນທໍາອິດ ຫຼັງແຕ່ງດອງກັບຜົວດົນເຖິງ 45 ປີ

0
1304

ວັນທີ 20 ຕຸລາ 2021 ສໍານັກຂ່າວ Dailymail ລາຍງານຂ່າວດີຂອງຄຸ່ ສາມີ-ພັນລະນາ ອາຍຸສູງ ຢູ່ທີ່ອິນເດຍ ຫຼັງຈາກຜູ້ເປັນເມຍ ອາຍຸ 70 ປີ ໄດ້ໃຫ້ກໍາເນີດລູກຊາຍຄົນທໍາອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ແຕ່ງດອງຢູ່ກິນກັບຜູ້ເປັນຜົວມາດົນເຖິງ 45 ປີ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຍິງຄົນດັ່ງກ່າວ ເປັນໜຶ່ງໃນແມ່ທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກທີ່ໄດ້ໃຫ້ກໍາເນີດລູກຜູ້ທໍາອິດ.

ລາຍງານລະບຸວ່າ ນາງ ຊີວັນເພັນ ຣາບາຣີ ແລະ ທ້າວ ມາທາຣີ ອາຍຸ 75 ປີ ຜູ້ເປັນຜົວທີ່ອາໄສຢູ່ ໝູ່ບ້ານໂມຣາ ລັດຄຸດລາດ ທັງ 2 ຢາກມີລູກມາໂດຍຕະຫຼອດ ແຕ່ກໍບໍ່ສົມປາດຖະໜາ ຈົນຕັດສິນໃຈປຶກສາແພດເພື່ອເຮັດ IVF ຫຼື ການເຮັດເດັກຫຼອດແກ້ວ.

ແພດຜູ້ດູແລການເຮັດ IVF ໃຫ້ທັງສອງ ກ່າວວ່າ ກໍລະນີຂອງທັງສອງຄົນນີ້ເປັນໂອກາດທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຍາກຫຼາຍ ແລະ ບອກວ່າທັງສອງບໍ່ສາມາດມີລູກໄດ້ຍ້ອນມີອາຍຸທີ່ຫຼາຍແລ້ວ ແຕ່ພວກເຂົາກໍຢືນຢັນ ແລະ ບອກວ່າສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຫຼາຍຄົນກໍເຄີຍເຮັດເຊັ່ນດຽວກັນ. ນີ້ແມ່ນອີກໜຶ່ງກໍລະນີທີ່ຍາກທີ່ສຸດທີ່ແພດເຄີຍພົບມາ.

ໂອກາດທີ່ຜູ້ຍິງໃນ ອາຍຸ 70 ປີ ຈະຖືພາຕາມທໍາມະຊາດນັ້ນເກືອບຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ເລີຍ ເນື່ອງຈາກວ່າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜ່ານໄວປະຈໍາເດືອນລະຫວ່າງອາຍຸ 40-50 ປີ ແຕ່ສະມາຄົມການແພດຈະເລີນພັນຂອງອາເມລິກາ (ASRM) ລະບຸວ່າຜູ້ຍິງທຸກໄວ ສາມາດມີລູກໄດ້ດ້ວຍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກແພດສະເໝີ.