ຖົງພຣາສຕິກ ທີ່ບໍ່ແມ່ນພຣາສຕິກ! ສາມາດກິນໄດ້ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

0
1080

ໃນແຕ່ລະປີ ທົ່ວໂລກໄດ້ມີການໃຊ້ຖົງພຣາສຕິກ ປະມານ 1 ລ້ານລ້ານຖົງ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ສັດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍນັກທຸລະກິດໜ້າໃໝ່ຈາກປະເທດອິນໂອເນເຊຍ ໄດ້ຄິດຄົ້ນຜະລິດຕະພັນ ຖົງພຣາສຕິກຈາກແປ້ງຮາກຂອງມັນຕົ້ນທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ທາງຊີວະພາບ ແລະ ກາຍເປັນປຸ໋ຍ ທົດແທນຖົງຢາງພຣາສຕິກທີ່ໃຊ້ເວລາຍ່ອຍສະຫຼາຍດົນເຖິງ ຫຼາຍຮ້ອຍປີ.

ຖົງຊະນິດນີ້ ເປັນວັດສະດຸທໍາມະຊາດ 100% ທີ່ສາມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ພາຍໃນ 3-6 ເດືອນ ເຖິງການໃຊ້ງານແມ່ນຄືກັນກັບຖົງພຣາສຕິກທົ່ວໄປ

ມັນສາມາດລະລາຍໃນນໍ້າອຸ່ນໆ ແລະ ມະນຸດສາມາດເອົາມາກິໄດ້ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສັດ ໂດຍ Kevin Kumala ຜູ້ຄິດຄົ້ນໄດ້ດື່ມໃຫ້ເບິ່ງເພື່ອພິສູດກັນເລີຍ

ນອກຈາກຖົງພຣາສຕິກທີ່ເຮັດຈາກຮາກມັນຕົ້ນນີ້ແລ້ວ Avani ຍັງມີຜະລິດຕະພັນອື່ນໆເຊັ່ນ ຈອກ, ບ່ວງ, ສ້ອມ, ທໍ່ດູດ, ເສື້ອກັນຝົນ ທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມອີກດ້ວຍ ຖືເປັນອີກໜຶ່ງໄອເດຍທີ່ຕັ້ງໃຈຜະລິດຂຶ້ນມາເພື່ອເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວັດລ້ອມ ໂດຍເຂົາມີຄວາມຕັ້ງໃຈຢາກໃຫ້ມະນຸດຢຸດໃຊ້ຖົງພຣາສຕິກທີ່ເປັນໄພຕໍ່ທໍາມະຊາດ

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນກໍຍັງເປັນສິ່ງທີ່ໃຊ້ຄັ້ງດຽວແລ້ວຖິ້ມ ເຊິ່ງຕ້ອງໃຊ້ຊັບພະຍາກອນມະຫາສານ ແລະ ສາມາດກາຍເປັນຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້ເຊັ່ນກັນ

ຂໍ້ມູນ: 2bgreen4ever