ແຈ້ງການ! ການເພີ່ມທະວີປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

0
1505

ລາຍລະອຽດແຈ້ງການ, ການເພີ່ມທະວີປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.