Nicolas Sarkozy ອາດີດປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ຖືກແຈ້ງໂທດ ຂໍ້ຫາໃຊ້ເງິນໃນການຫາສຽງເກີນກໍານົດ

0
1201

ສໍານັກຂ່າວ CNN ລາຍງານວ່າ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2021 ນິໂຄລາສ ຊາໂກຊີ (Nicolas Sarkozy) ອາດີດປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ໄດ້ຖືກສານແຈ້ງໂທດໃຫ້ຕິດຄຸກເປັນເວລາ 1 ປີ ໃນຄວາມຜິດຖານໃຊ້ເງິນຫາສຽງເກີນຂີດຈໍາກັດ ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງການຫາສຽງເລືອກຕັ້ງໃນປີ 2012 ທີ່ເຂົາໄດ້ສູນເສຍໄປ ເຮັດໃຫ້ເຂົາໄດ້ກາຍເປັນອາດີດຜູ້ນໍາຝຣັ່ງຄົນທໍາອິດທີ່ຖືກລົງໂທດຕິດຄຸກຈາກ 2 ຂໍ້ຫາ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນິໂຄລາສ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບໂທດດ້ວຍການຕິດຄຸກ ເນື່ອງຈາກຜູ້ພິພາກສາລະບຸວ່າ ເຂົາອາດຮັບໂທດດ້ວຍການສວມສາຍແຂນອິເລັກໂທນິກຢູ່ທີ່ບ້ານຂອງເຂົາແທນກໍໄດ້ ໂດຍທະນາຍຄວາມຂອງ ນິໂຄລາສ ກ່າວຢູ່ຕໍ່ໜ້າສານວ່າ ເຂົາ ແລະ ລູກຄວາມ ຈະຍື່ນການອຸທອນຄັດຄ້ານຄໍາຕັດສິນໃຈໃນຄັ້ງນີ້.

ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 2 ທີ່ ນິໂຄລາສ ໄດ້ມີເລື່ອງກ່ຽວຂ້ອງກັບຄະດີອາດຊະຍາກໍາ ໂດຍເມື່ອເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາ ເຂົາໄດ້ຖືກຕັດສິນຕິດຄຸກ 3 ປີ ໃນຂໍ້ຫາ ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ໃຊ້ອິດທິພົນຮຽກຮັບຜົນຕອບແທນ ເຊິ່ງເຂົາຍື່ນການອຸທອນຄໍາຕັດສິນນີ້ໄປແລ້ວ.