ປະຊາຊົນຊາວອັພການິດສະຖານຫຼາຍຮ້ອຍຄົນອອກມາປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມຕາລີບານ ແລະ ຮຽກຮ້ອງສັນຕິພາບ

ເວັບໄຊ້ Dailynews ໄດ້ລາຍງານວ່າ ໃນວັນທີ 8 ກັນຍາ 2021 ກຸງຄາບູປະເທດອັພການິດສະຖານ ເກືອບຖືໄດ້ວ່າຄົບຮອບໜຶ່ງເດືອນແລ້ວນັບຕັ້ງແຕ່ທີ່ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ກັບຄືນມາປົກຄອງອັພການິດສະຖານອີກຄັ້ງ ແລະ ເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນຮອບ 20 ປີ ແລະ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມກຸ່ມຕາລີບານຍັງພົບກັບບັນຫາຢ່າງໜຶ່ງກໍຄື ມີແມ່ຍິງຈໍານວນໜຶ່ງອອກມາປະທ້ວງໃນແຕ່ລະມື້ ໂດຍສະເພາະໃນກຸງຄາບູ ແລະ ຕາມເມືອງໃຫຍ່ຫຼາຍແຫ່ງເພື່ອຮຽກຮ້ອງຄວາມເທົ່າທຽມ ແລະ ເສລີພາບໃນການດໍາເນີນຊີວິດ.

ໃນຂະນະນີ້ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ອອກຖະແຫຼງການວ່າ ຂໍໃຫ້ກຸ່ມທີ່ອອກມາປະທ້ວງນີ້ອົດທົນກ່ອນ ແລະ ພ້ອມທັງຢືນຍັນວ່າ ເມືອລະບົບ ແລະ ໂຄງສ້າງທຸກຢ່າງພ້ອມແລ້ວຜົນປະໂຫຍດທຸກຢ່າງຈະຕົກໄປເຖິງຝ່າຍທີ່ອອກມາຮຽກຮ້ອງຢ່າງແນ່ນອນ.

ທັງນີ້ອັພການິດສະຖານເຄີຍຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງກຸ່ມຕາລີບານມາແລ້ວຄັ້ງໜຶ່ງໃນລະຫວ່າງປີ 1996 – 2001 ເຊິ່ງເປັນຊ່ວງທີ່ແມ່ຍິງຊາວອັພການິດສະຖານຕ້ອງພົບກັບຄວາມລໍາບາກຫຼາຍທີ່ສຸດ ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮຽນໜັງສື, ບໍ່ສາມາດອອກໄປເຮັດວຽກໄດ້ ແລະ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ຊີວິດໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະ.

ເຖິງແມ່ນວ່າກຸ່ມຕາລີບານຈະໃຫ້ຄໍາໝັ້ນວ່າຈະພະຍາຍາມເປັນກາງຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງໃນອັພການິດສະຖານເວົ້າເປັນສຽງດຽວກັນວ່າ ພວກເຂົາຍັງບໍ່ຄ່ອຍໝັ້ນໃຈ ແລະ ຂໍດໍາເນີນການປະທ້ວງແບບນີ້ຕໍ່ໄປ.