“Mu” ໂຄວິດສາຍພັນໃໝ່ມາອີກແລ້ວ! WHO ກຳລັງເລັ່ງກວດສອບ

ເດລຕ້າແຜງລິດຍັງບໍ່ໝົດ ໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃໝ່ພາຍໃຕ້ຊື່ “Mu” ກໍປາກົດຕົວຂຶ້ນມາຕື່ມອີກ ຂະນະທີ່ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ກຳລັງເລັ່ງກວດສອບສາຍພັນດັ່ງກ່າວ ພ້ອມລະບຸວ່າເປັນການກາຍພັນທີ່ມີສັກກາຍະພາບໃນການຫຼົບຫຼີກພູມຄຸ້ມກັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຕິດເຊື້ອ ຫຼື ການສັກວັກຊີນ.

ສາຍພັນ Mu ຫຼື ຮູ້ຈັກກັນດີທາງວິທະຍາສາດໃນຊື່ B.1.621 ຄົ້ນພົບຄັ້ງທຳອິດໃນໂຄລົມເບຍ ໄດ້ເພີ່ມເຂົ້າໃນລາຍຊື່ສາຍພັນທີ່ໜ້າສົນໃຈຂອງ WHO ໃນວັນທີ 30 ສິງຫາຜ່ານມາ ເນື່ອງຈາກ Mu ມີການກາຍພັນທາງພັນທຸກຳທີ່ບົ່ງບອກໄດ້ວ່າ ພູມຄຸ້ມກັນຕາມທຳມະຊາດ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ວັກຊີນທີ່ໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນ ລວມທັງການປິ່ນປົວແບບໂມໂນໂຄລນອລ ແອນຕີບໍດີ ອາດຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຜົນກັບໄວຣັສສາຍພັນນີ້.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, WHO ຍັງຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ສຶກສາວິໄຈເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອຫາຫຼັກຖານຢືນຢັນທີ່ຊັດເຈນວ່າ Mu ສາມາດແຜ່ເຊື້ອຍາກງ່າຍພຽງໃດ ຫຼື ດື້ຕໍ່ວັກຊີນ ແລະ ການປິ່ນປົວໃນປັດຈຸບັນໃນລະດັບໃດ.

ຂໍ້ມູນຈາກແຫຼ່ງຂ່າວ CNBC