ພະຍາດປິດສະໜາກໍາລັງລະບາດໃນບາງເຂດຂອງປະເທດອິນເດຍ

ເວັບໄຊ້ Thairath ໄດ້ລາຍງານວ່າ ໃນເຂດຊານເມືອງໃນລັດອຸດຕອນຂອງປະເທດອິນເດຍກໍາລັງປະເຊີນກັບການແຜ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດປິດສະໜາທີ່ມີອາການຄ້າຍຄືກັບໄຂ້ເລືອດອອກ ຈົນເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດແລ້ວເຖິງ 50 ຄົນ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນເດັກນ້ອຍ ແລະ ມີຜູ້ຕ້ອງເຂົ້ານອນໂຮງໝໍອີກຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ.

ອາການຂອງໄຂ້ປິດສະໜາດັ່ງກ່າວແມ່ນມີໄຂ້ຂຶ້ນສູງ, ເຫື່ອອອກ ແລະ ຫຼາຍຄົນມີອາການປວດຕາມຂໍ້ກະດູກ, ເຈັບຫົວ, ປວດຮາກ ແລະ ເກີດພາວະຮ່າງກາຍຂາດນໍ້າ. ຈົນເຖິງຕອນນີ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດປິດສະໜາດັ່ງກ່າວຢ່າງໜ້ອຍ 50 ຄົນ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນເດັກນ້ອຍ ແລະ ມີອີກຫຼາຍຮ້ອຍຄົນທີ່ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວໃນໂຮງໝໍ ແລະ ຜູ້ເສຍຊີວິດທຸກຄົນມີຜົນກວດໂຄວິດທີ່ເປັນລົບ (ບໍ່ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ).

ທ່ານໝໍຫຼາຍຄົນບອກວ່າສາເຫດອາດຈະເກີດມາຈາກເຊື້ອໄວຣັສໄຂ້ເລືອດອອກແດງກີທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີອາການດັ່ງກ່າວ ເນື່ອງຈາກຜູ້ທີ່ເຂົ້າມາປິ່ນປົວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີເມັດເລືອດທີ່ຫຼຸດລົງ ເຊິ່ງເປັນອາການຂອງຜູ້ທີ່ເປັນໄຂ້ເລືອດອອກທີ່ມີອາການໜັກ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມທາງແພດກໍຍັງບໍ່ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ຊັດເຈນວ່າພະຍາດປິດສະໜາດັ່ງກ່າວມີສາເຫດມາຈາກເຊື້ອໄວຣັສແດງກີ ຕອນນີ້ຕ້ອງມີການກວດສອບ ແລະ ວິເຄາະຕ່າງໆຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອລະບຸວ່າສາເຫດຂອງພະຍາດນີ້ເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັສແດງກີພຽງຢ່າງດຽວຫຼືບໍ່ ຫຼື ມີໄວຣັສອື່ນເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງນໍາ.