ໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ຈັບມືກັບລັດຖະບານ ພັດທະນາໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນແບບປະສົມປະສານຂະໜາດໃຫຍ່

ຜູ້ຖືຫຸ້ນບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການພັດທະນາໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນແບບປະສົມປະສານ ທີີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ທີີ່ສຸດໃນໂລກ ດ້ວຍກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 240 ເມກາວັດ ກວມເອົາເນື້ອທີ່ 3,2 ກິໂລຕາແມັດ (ໜ້ອຍກ່ວາ 1 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ມີລະດັບນໍ້າເຕັມອ່າງ).

ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະມີການຕິດຕັັ້ງພະລັງງານໄຟຟ້າແບບປະສົມປະສານ ເຊິ່ງສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກແສງຕາເວັນ ຄຽງຄູ່ກັບການຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າຕົກ (1.080 ເມກາວັດ), ທັງນີ້ກໍເພື່ອເປັນການຮັກສານໍ້າໄວ້ເມື່ອມີແສງຕາເວັນ ໂດຍລະບົບຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າຈະນໍາໃຊ້ນໍ້າໜ້ອຍລົງ ພ້ອມນໍາໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນແທນ. ໂດຍສະເລ່ຍໂຄງການນີ້ຈະຊ່ວຍເພີ່ມກໍາລັງການຜະລິດໄຟຟ້າທັງໝົດຂອງໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ຂຶ້ນອີກ 6 ເປີເຊັນ.

ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນແບບປະສົມປະສານ ນໍາພາໂດຍ ບໍລິສັດໄຟຟ້າຝຣັັ່ງ (EDF) ແລະ ຮ່ວມພັດທະນາໂດຍ ລັດວິສາຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວ (LHSE) ແລະ ບໍລິສັດຜະລິດໄຟຟ້າມະຫາຊົນປະເທດໄທຈໍາກັດ (EGCO) ໂດຍຄາດວ່າຈະເລີ່ມການກໍ່ສ້າງໃນປີ 2022 ແລະ ເລີ່ມຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃນປີ 2024.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າແບບປະສົມປະສານ NT2-Solar ຈະຕອບສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ສະອາດ, ປອດໄພ, ຍືນຍົງ ແລະ ໃນລາຄາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ, ໂດຍມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໜ້ອຍທີ່ສຸດ.

ພິທີລົງນາມໃນສັນຍາວ່າດ້ວຍການພັດທະນາໂຄງການ (PDA) ພະລັງງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ແບບປະສົມປະສານ ທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບໍລິສັດໄຟຟ້າຝຣັັ່ງ (EDF) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2021, ຕາງໜ້າຝ່າຍລາວ ໂດຍທ່ານ ນາງ ຄໍາຈັນ ວົງແສນບຸນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຕາງໜ້າຝ່າຍບໍລິສັດ EDF ໂດຍທ່ານ ເບອາທຣິດ ບັບຟົງ ອໍານວຍການປະຈໍາຄະນະບໍລິຫານກຸ່ມບໍລິສັດ EDF ຜູ້ຊີ້ນໍາພະແນກສາກົນ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: Media Laos