ເພື່ອຄວາມຮັກສາມາດເຮັດໄດ້ທຸກຢ່າງ!! ຊາຍໜຸ່ມຍອມລົງທຶນສັກລາຍໃບແຕ່ງງານໃສ່ແຂນ!!

ໃນວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາສໍານັກຂ່າວຕ່າງປະເທດໄດ້ລາຍງານຂ່າວວ່າໃນສື່ອອນລາຍໄດ້ມີກະແສແຊຣຮູບພາຍຄູ່ຮັກຄູ່ໜຶ່ງທີ່ໄດ້ສັກລາຍໃບແຕ່ງດອງໃສ່ແຂນເບື້ອງຂວາ ພ້ອມກັບປະກາດວ່າຕົນເອງມີຄອບຄົວແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ພັນລະຍາຮູ້ສຶກດີເປັນທີ່ສຸດ.

ໂດຍເຫດຜົນທີ່ສັກລາຍໃບແຕ່ງດອງກໍຍ້ອນວ່າຊາຍໜຸ່ມຄົນດັ່ງກ່າວເປັນຄົນທີ່ມັກໃນການສັກລາຍ ເລີຍມີໄອເດຍທີ່ຈະສັກລາຍນີ້ໃສ່ແຂນ ເພາະຖ້າຫາກເກີດມີເຫດການຜິດຖຽງກັນກໍຈະເຮັດໃຫ້ຄໍານຶງເຖິງຕອນທໍາອິດທີ່ຮັກກັນກັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດຈະສັກຮູບພັນລະຍາ ແລະ ລູກຂອງຕົນໃສ່ໜ້າເອິກອີກດ້ວຍ.

ຈາກກະແສດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ໝູ່ເພື່ອນຄົນຮູ້ຈັກຕ່າງກໍມາຄອມເມັ້ນເພື່ອສະແດງຄວາມຄິດເຫັນວ່າເປັນຄົນໃຈກ້າຫຼາຍ ແລະ ຫຼາຍຄົນກໍຍັງຖາມວ່າໄປສັກຢູ່ໃສເຖິງໄດ້ງາມປານນີ້ ເຊິ່ງຊາຍໜຸ່ມດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ບອກສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວທີ່ຕົນເອງໄດ້ໄປສັກ.