ອົງການອານາໄມໂລກ (WHO) ອະນຸມັດ ວັກຊີນ ຊິໂນແວກ (Sinovac) ເຂົ້າເປັນກໍລະນີສຸກເສີນແລ້ວ

ສຳນັກຂ່າວ ຮອຍເຕີ ລາຍງານ ໃນວັນອັງຄານ 1 ມິຖຸນາ 2021 ອົງການອານາໄມໂລກ (WHO) ປະກາດອະນຸມັດການໃຊ້ວັກຊີນຕ້ານໄວລັສ ໂຄວິດ-19 ຊະນິດ ຊິໂນແວກ (Sinovac) ຖືວ່າເປັນວັກຊີນຈາກຈີນຊະນິດທີ 2 ຕໍ່ຈາກ Sinopham ທີ່ WHO ໄດ້ອະນຸມັດ.

WHO ແຈ້ງວ່າ ການອະນຸມັດເທື່ອນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ນານາຊາດ, ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ, ເງິນທຶນ ອົງການຈັດຊື້ ແລະ ສັງຄົມໝັ່ນໃຈວ່າ ວັດຊີນຊີໂນແວກ (Sinovac) ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນໃນເລື່ອງຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, ໂດຍອົງການອານາໄມໂລກ ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ສຳລັບຜູ້ມີອາຍຸ 18 ປີ ຂຶ້ນໄປ, ສັກ 2 ເຂັມ ຫ່າງກັນ 2-4 ອາທິດ.

ຜົນການກວດສອບເຫັນວ່າ: ວັນຊີນຊະນິດນີ້ ປ້ອງກັນອາກາດປ່ວຍຂອງພະຍາດໄດ້ 51% ໃນກຸ່ມຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນແລ້ວ ແລະ ປ້ອງກັນອາການປ່ວຍຮຸນແຮງ ປ່ວຍຈົນໄດ້ເຂົ້າໂຮງໝໍໄດ້ເຖິງ 100% ເຊິ່ງຖະແຫຼ່ງການຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ.