ຂໍ້ດີ-ຂໍ້ເສຍ ຂອງວັກຊີນ Sinovac ແລະ AstraZeneca ຕ່າງກັນແນວໃດ

ຖ້າປຽບທຽບກັນໃນດ້ານຄວາມປອດໄພ ວັກຊີນ Sinovac ເປັນຊີນເຊື້ອຕາຍ ຄືຜະລິດຈາກໄວຣັສທີ່ບໍ່ມີຊີວິດແລ້ວ ຈ່ຶງຖືວ່າມີຄວາມປອດໄພສູງ ເຊິ່ງຜົນການທົດລອງກໍ່ພົບວ່າວັກຊີນ Sinovac ມີຜົນຂ້າງຄຽງໜ້ອຍກວ່່າ ແລະ ບໍ່ມີອາການຮຸນແຮງ ໃນຂະນະທີ່ວັກຊີນ AstraZeneca ເປັນການໃຊ້ໄວຣັດອະດິໂນທີ່ກໍ່ໂຣກໃນລິງຊິມແປນຊີເປັນຕົວພາ (Adenoviral Vector) ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນຂ້ຽງຄຽງຫຼາຍກວ່າ ແຕ່ບໍ່ຮຸນແຮງເຊັ່ນ: ອ່ອນເພຍ, ປວດຫົວ,​ ປວດເມື່ອຍກ້າມເນື້ອ ແຕ່ຜູ້ສູງອາຍຸພົບໜ້ອຍກວ່າຜູ້ໃຫຍ່.

ຜູ້ທີ່ສາມາດຊັກວັກຊີນໄດ້ ເຊິ່ງວັກຊີນ Sinovac ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນການສຶກສາປະສິດທິພາບໃນຜູ້ສູງອາຍຸ (ກຸ່ມຕົວຢ່າງນ້ອຍ ອຍ ຈຶ່ງບໍ່ອະນຸມັດ) ເຮັດໃຫ້ສາມາດຊັກໄດ້ສະເພາະໃນກຸ່ມອາຍຸ 18-59 ປີ ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ສູງອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 60 ປີຂຶ້ນໄປ ຈຶ່ງຕ້ອງຊັກວັກຊີນ AstraZeneca ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີໂຣກປະຈຳຕົວສາມາດຊັກໄດ້ທັງ 2 ຊະນິດ ສ່ວນຂໍ້ຫ້າມຄືຜູ້ທີ່ແພ້ຮຸນແຮງການຊັກຄັ້ງທຳອິດ ຫຼື ແພ້ສ່ວນປະກອບຂອງວັກຊີນ ຜູ້ປ່ວຍໂຣກຊໍ້າເຮື້ອທີ່ອາການຍັງບໍ່ຄົງທີ່ ເຊັ່ນ: ໂຣກຫຼອດເລືອດຫົວໃຈທີ່ຫາກໍ່ປິ່ນປົວແລ້ວ ແມ່ນບໍ່ແນະນຳໃຫ້ຊັກວັກຊີນ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ ວັກຊີນທັງ 2 ບໍລິສັດ ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິພາບໃກ້ຄຽງກັນ ຂໍ້ດີຂອງວັກຊີນ Sinovac ຄືມີຜົນຂ້າງຄຽງໜ້ອຍກວ່າ ວັກຊີນຂອງແອສຕຣ້າເຊນນິກ້າ ຄືຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜົນການສຶກສາ ແລະ ມີຂໍ້ມູນໃນຜູ້ສູງອາຍຸ ແນວໃດກໍ່ຕາມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວັກຊີນເຫຼົ່ານີ້ຈະຍັງມີການອັບເດດອີກໃນອານາຄົດ.

ຮຽບຮຽງຂ່າວ:​ ພຸດສະດີ