ສະຫວັນນະເຂດເປີດສູນອະນຸລັກສັດປ່າ “ເຂດອະນຸລັກປ່າໂຄກ ໂອງ-ມັ່ງ”

ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ ລາຍງານວ່າ ໃນວັນຈັນ ວັນທີ 13 ກໍລະກົດນີ້, ກົມປ່າໄມ້ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຮ່ວມກັບແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຈະຈັດພິທີປະກາດເຂດປ່າໂຄກໂອງ-ມັ່ງ ເປັນເຂດອະນຸລັກປ່າໂຄກໂອງ-ມັ່ງແຫ່ງຊາດ ຢ່າງເປັນທາງການ ຂຶ້ນທີ່ສູນອະນຸລັກລະບົບນິເວດປ່າໂຄກໂອງ-ມັ່ງ ເມືອງ ຊົນນະບູລີ. ເຂດອະນຸລັກປ່າໂຄກໂອງ-ມັ່ງແຫ່ງຊາດຖືເປັນເຂດອະນຸລັກສັດປ່າແຫ່ງທໍາອິດຂອງລາວ ເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 130.000 ເຮັກຕາ, ກວມເອົາ 5 ເມືອງ ຄື: ເມືອງ ຊົນນະບູລີ, ທ່າປາງທອງ, ພະລານໄຊ, ສອງຄອນ ແລະ ເມືອງພີນ. ໃນນີ້, ກວມເອົາເນື້ອທີ່ຂຶ້ນກັບເມືອງຊົນນະບູລີຫລາຍກວ່າໝູ່.

ໃນໂອກາດໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນເມື່ອບໍ່ດົນນີ້, ທ່ານ ຊູຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເມື່ອກ່ອນຈໍານວນໂອງ-ມັ່ງມີບໍ່ຫລາຍ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ. ໃນປີ 2002 ,ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຮ່ວມກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອອະນຸລັກໂອງ-ມັ່ງ ຕາມທ່າແຮງ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ມີ, ຈົນມາຮອດປີ 2016, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາລາວ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ປະກອບສ່ວນການອະນຸລັກລະບົບນິເວດປ່າໂຄກໂອງ-ມັ່ງ ແລະ ໂດຍສົມທົບກັບປະຊາຊົນ 16 ບ້ານພາຍໃນ 5 ເມືອງທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງໃນການປົກປັກຮັກສາເຂດປ່າໂຄກທີ່ເປັນເຂດອາໄສຂອງໂອງ-ມັ່ງ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນໂອງ-ມັ່ງ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນເກືອບ 200 ໂຕ. ນອກຈາກນີ້ ໃນເຂດປ່າດັ່ງກ່າວ ຍັງມີນົກ 278 ຊະນິດ, ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມ 67 ຊະນິດ, ສັດເລືອຄານ 47 ຊະນິດ, ສັດເຄິ່ງບົກ-ເຄິ່ງນໍ້າ 38 ຊະນິດ ແລະ ປາ 9 ຊະນິດ. ສ່ວນຕົ້ນໄມ້ ແລະ ພືດຊະນິດຕ່າງໆ ລວມແລ້ວກໍ່ມີເຖິງ 126 ຊະນິດ.

ໂອງ-ມັ່ງ ມີຊື່ຕາມພາສາສາກົນ Eld’s Deer, ຊື່ວິທະຍາສາດ Cervus eldii ເປັນສັດສີ່ຕີນ, ຕະກຸນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ, ກິນໃບໄມ້ຄ້ຽວເອື້ອງ ຕະກຸນດຽວກັບກວາງ, ຂົນເປັນສີນໍ້າຕານແດງ ຫຼື ເຫຼືອງເຂັ້ມ, ແຕ່ສີຂົນຈະຈາງລົງໃນຍາມແລ້ງ ອາກາດຮ້ອນ. ໂອງ-ມັ່ງ ທີ່ໃຫຍ່ເຕັມໄວ ຈະມີຄວາມຍາວຂອງລຳຕົວ ວັດແທກແຕ່ຫົວສຸດຫາງ ປະມານ 2,2-2,5 ແມັດ, ມີນໍ້າໜັກ 95-150 ກິໂລກຣາມ.

ສັດປ່າຫວງຫ້າມ ບັນຊີ I ເປັນສັດທີ່ຫາຍາກ, ໃກ້ຈະສູນພັນ, ມີຄຸນຄ່າສູງ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ. ສັດຈໍາພວກນີ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ. ສ່ວນການນໍາໃຊ້ນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ.

 

ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ພຸດສະດີ