ອ່ານໄຕຄົນນອກໃຈເມຍ

10259757_399649456841865_252900556079914549_n
ຫຼັກການຄອງເຮືອນແນວທາງພຸດທະສາດສະໜາ ສອນໄວ້ 4 ປະການ ຄື 1. ຮັກດຽວໃຈດຽວ, 2. ອົດທົນ ອົດກັ້ນ ຮ່ວມກັນຜ່າຟັນຄວາມລຳບາກ, 3. ຖິ້ມຄວາມເປັນເຈົ້າເປັນຂ້ອຍ ແລ້ວມາຫຼອມລວມກັນເປັນເຮົາ ແລະ 4. ຢ່າໃຫ້ອາລົມຢູ່ເໜືອເຫດຜົນຄວາມຮັກຢ່າງດຽວຄົງບໍ່ ພໍຈະຕ້ອງເຕີມຕໍ່ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈ.

ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ຍັງປາກົດມີຫຼາຍຄູ່ຊີວິດທີ່ບໍ່ປະຕິບັດ ໄດ້ຕາມຫຼັກການຄອງເຮືອນຂ້າງເທິງ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຄອບຄົວມີຄວາມແຕກແຍກ ບໍ່ໝັ້ນຄົງ. ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄອບຄົວແຕກສະຫຼາຍ ບາງຄົນຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະມອດໄຟແຕ່ຕົ້ນລົມ ໂດຍການສັງເກດພຶດຕິກຳຂອງຄູ່ຊີວິດ ຖ້າເຫັນມີຫຍັງຜິດປົກກະຕິກໍຟ້າວໂອ້ລົມກັນ ໃຫ້ເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈ ດີກວ່າຈະປະປ່ອຍໄປຈົນບັນຫາມັນແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ແມ່ບ້ານຫຼາຍຄົນຈຶ່ງບອກເຖິງພຶດຕິກຳຂອງຄົນນອກໃຈ ເມຍໄວ້ດັ່ງນີ້:

1. ເຊື່ອງເງິນ: ບໍ່ວ່າຈະໄດ້ເງິນຈາກເລື່ອງໃດກໍຕາມ ເຂົາມັກຈະເຊື່ອງເງິນໄວ້ຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ທີ່ມີໃນຫົວ ແຕ່ລາຍຈ່າຍນີ້ບໍ່ເປັນທີ່ເປີດເຜີຍ. ເພາະໃນຕົວຈິງແລ້ວເງິນຄຳທີ່ຫາມາໄດ້ຄວນຈະ ມອບໃຫ້ເມຍເປັນຜູ້ເກັບຮັກສາ ຢາກໄດ້ໄປໃຊ້ຈ່າຍກໍເອົານຳເມຍໄປໃຊ້ຈ່າຍ ກໍຄົງບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງ. ແຕ່ຖ້າມີເມຍຂີ້ຖີ່ ຜົວຂໍເງິນໄປຊື້ນັ້ນຊື້ນີ້ກໍບໍ່ໄດ້ ກໍອາດຈະເປັນສາເຫດໃຫ້ຜົວເຊື່ອງເງິນກໍເປັນໄດ້.

2. ມັກໄປຫຼິ້ນນຳໝູ່ໂດຍບໍ່ພາເມຍໄປນຳ: ຫຼາຍເທື່ອທີ່ຜົວມັກອອກເຮືອນໄປພຽງ ແຕ່ຂອບວ່າໄປນັ້ນໄປນີ້ ໂດຍບໍ່ຊວນເມຍໄປເລີຍ ຫຼືບໍ່ບອກເມຍເລີຍ ນັ້ນເປັນທີ່ໜ້າສົງໄສວ່າໄປໃສກັນແທ້. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ, ບາງຄັ້ງຜູ້ເປັນເມຍກໍຄວນໃຫ້ຜົວໄດ້ມີ ໂອກາດໄປຫຼິ້ນນຳໝູ່ແດ່ ເພາະຄົນເຮົາຈະເປັນຍິງຫຼືຊາຍ ກໍຍ່ອມຈະມີໝູ່ມີພວກເປັນທຳມະດາ.

3. ບໍ່ລົມໂທລະສັບໃຫ້ເມຍໄດ້ຍິນ: ເວລາມີສາຍໂທເຂົ້າໂທລະສັບແລ້ວຈັບຍ່າງອອກໄປລົມ ຢູ່ໄກໆເມຍ ຫຼືບໍ່ໃຫ້ໃຜໄດ້ຍິນນຳນັ້ນເປັນທີ່ໜ້າສົງໄປອີ່ຫຼີ ເພາະຖ້າເປັນການລົມວຽກນຳຫົວໜ້າຫຼືນຳໃຜກໍສຸດແລ້ວ ກໍບໍ່ຄວນມີຄວາມລັບກັບເມຍຂອງຕົນເລີຍ ເພາະເຖິງຈະເປັນເລື່ອງທີ່ດີກໍຕາມ ພຶດຕິກຳແບບນັ້ນກໍຊວນໃຫ້ສົງໄສ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກຜູ້ຊາຍຈຶ່ງບໍ່ຄວນເຮັດແນວນັ້ນ.

4. ບໍ່ປະໂທລະສັບໃຫ້ໄກໂຕ: ການທີ່ເວລາໃດກໍຈັບໂທລະສັບບໍ່ປະໃຫ້ຄົນອື່ນຈັບເລີຍ ນັ້ນກໍເປັນພຶດຕິກຳທີ່ໜ້າສົງໄສເຊັ່ນກັນ ເພາະແທນທີ່ເວລາຢູ່ເຮືອນກໍຍ່ອມວາງໂທລະສັບ ໄວ້ຈຸດໃດຈຸດໜຶ່ງຂອງເຮືອນ ເຊັ່ນ ເທິງໂຕະ, ເທິງຕູ້ໂຊ, ແຖວໜ້າໂທລະພາບ… ແຕ່ພັດໃສ່ຖົງສົ້ງຖົງເສື້ອໄວ້ ຫຼືແມ່ນແຕ່ເຂົ້າອາບນ້ຳຢູ່ຫ້ອງນ້ຳ ກໍຍັງເອົາໂທລະສັບໄປນຳ ອັນນີ້ເປັນທີ່ໜ້າສົງໄສຢ່າງແຮງ.

5. ລຶບຂໍ້ຄວາມອອກຈາກໂທລະສັບ: ຈະເປັນຂໍ້ຄວາມຈາກໃຜໆ ກໍຕາມ ບໍ່ວ່າຈະຈາກໂທລະສັບ, ໄລ, ວອສແອບ ຫຼືຈາກເຟສບຸກກໍສຸດແລ້ວ ຖ້າຈິງໃຈແທ້ກໍບໍ່ຕ້ອງລຶບອອກກໍໄດ້ ເພາະການລຶບຂໍ້ຄວາມສົນທະນາຖິ້ມເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ໜ້າສົງໄສ. ແນວໃດກໍຕາມຂ້ໍນີ້ກໍບໍ່ແນ່ສະເໝີໄປ ບາງເທື່ອເຂົາບໍ່ຢາກໃຫ້ໜັກໂທລະສັບກໍລຶບຖິ້ມໄດ້ ຜູ້ເປັນເມຍກໍຕ້ອງໃຈກວ້າງແລະເຂົ້າໃຈຕື່ມອີກ.

6. ມັກປ່ຽນລະຫັດລັອກໂທລະສັບ: ບາງຄົນບໍ່ຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນຫຼິ້ນໂທລະສັບຂອງຕົນເອງ ແລ້ວໃສ່ລະຫັດໄວ້ໂດຍບໍ່ບອກໃຜ ລວມທັງເມຍຂອງຕົນ ຈະດ້ວຍສາເຫດອັນໃດກໍຕາມ ການເຮັດຈັ່ງນີ້ເປັນທີ່ໜ້າສົງໄສອີກເຊັ່ນກັນ. ຮ້າຍໄປກວ່ານັ້ນ ເມື່ອເມຍຮູ້ຈັກລະຫັດໂຕນີ້ ກໍປ່ຽນໄປໃສ່ລະຫັດໂຕໃໝ່ ເຊິ່ງພຶດຕິກຳແບບນີ້ບໍ່ຄວນເຮັດ ຖ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ຄອບຄົວແຕກແຍກ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ຜູ້ຍິງກໍຄວນໃຫ້ພື້ນທີ່ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຜົວແດ່ກໍດີຄືກັນ ຢ່າເຮັດໃຫ້ເຂົາຕ້ອງອຶດອັດໄປທຸກເລື່ອງ.

7. ໃຈຮ້າຍໄວ: ບາງຄົນໄປເຮັດຫຍັງຜິດມາ ມັກຈະຫາເລື່ອງຮ້າຍເມຍກ່ອນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເມຍຮ້າຍຕົນເອງ ຫຼືບາງເທື່ອເມຍຖາມນັ້ນຖາມນີ້ກໍຮ້າຍ ເລື່ອງບໍ່ເປັນຕາຮ້າຍກໍຮ້າຍ ອັນນີ້ກໍເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າສົງໄສຄືກັນ. ແຕ່ກໍບໍ່ສະເໝີໄປ ບາງເທື່ອເຂົາເຈົ້າມີບັນຫາເລື່ອງສຸຂະພາບ, ມີບັນຫາເລື່ອງວຽກ ຫຼືເມື່ອຍກັບການເຮັດວຽກມາໝົດມື້ກໍອາດຈະ ໃຈຮ້າຍໄວກໍໄດ້ ຢ່າເໝົາລວມ.

8. ບໍ່ມີກິດຈະກຳທາງເພດກັບເມຍ: ໃນກໍລະນີຜົວມັກໄປຫຼິ້ນກາງຄືນ ກັບເຮືອນຊ້າ ແລ້ວບໍ່ມີກິດຈະກຳທາງເພດກັບເມຍຂອງຕົນ ນັ້ນເປັນທີ່ໜ້າສົງໄສອີກຢ່າງໜຶ່ງ. ແຕ່ຖ້າວ່າຜົວຂອງຕົນຢູ່ໃນສາຍຕາຢູ່ສະເໝີ ໄປ-ກັບ ຖືກຕ້ອງຕາມເວລາປົກກະຕິກໍອາດຈະ ເປັນຜົນມາຈາກສຸຂະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼືມີຄວາມຄຽດກ່ຽວກັບວຽກຫຼືບັນຫາໃດໜຶ່ງກໍໄດ້ ນັ້ນກໍບໍ່ສະເໝີໄປ.

9. ກັບເຮືອນຊ້າ ມີງານສັງສັນຕະຫຼອດ: ການໂທບອກເມຍ ຫຼືຂອບເມຍກ່ອນອອກເຮືອນວ່າ ມື້ນີ້ ຊິກັບເຮືອນເດິກໜ້ອຍໜຶ່ງເດີ ມີງານລ້ຽງກັບໝູ່ ເລື່ອງນີ້ເປັນເລື່ອງທຳມະດາທີ່ຄົນເຮົາ ຈະຕ້ອງມີເວລາພົບປະສັງສັນກັບໝູ່ແດ່ ບໍ່ແມ່ນຊິຢູ່ຄົນດຽວ. ແຕ່ກໍບໍ່ຄວນຈະເລື້ອຍໆ ເກີນໄປ ຫຼືມີພິລຸດອັນໃດອັນໜຶ່ງໃຫ້ເປັນທີ່ໜ້າສົງໄສ. ການໄປຊຸມແຊວເລື້ອຍໆ ນັ້ນສົມມຸດວ່າບໍ່ແມ່ນນອກໃຈເມຍ ແຕ່ກໍສິ້ນເປືອງລາຍຈ່າຍແລະເສຍສຸຂະພາບນຳ.

10. ບັນທຶກຊື່ຜູ້ອື່ນແທນຊື່ຜູ້ສາວ: ເຄີຍມີບໍ ຕອນເດິກໆ ມີໂທລະສັບມາ ແລ້ວບອກວ່າໝູ່ໂທຫາ ຫຼືຫົວໜ້າໂທມາ ໂດຍເອົາເບີທີ່ໂທມານັ້ນມາໃຫ້ເມຍເບິ່ງວ່າເປັນຊື່ໝູ່ແທ້ໆ ແຕ່ບາງຄົນຫົວໃສ ບັນທຶກຊື່ໝູ່ໄວ້ແທນຊື່ຜູ້ສາວກໍມີ ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ດີເລີຍ.

ບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນແມ່ນພຶດຕິກຳທີ່ໜ້າສົງໄສ ຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ບົ່ງບອກວ່າຜູ້ຊາຍກຳລັງນອກໃຈເມຍ. ແຕ່ນັ້ນກໍເປັນພຽງຂໍ້ສົມມຸດຊື່ໆ ຄົງບໍ່ຖືກ 100%. ໃນຂະນະດຽວກັນ ຜູ້ຍິງກໍຄວນເປັນຄົນໃຈກວ້າງແດ່ ເພາະການພົວພັນກັບຄົນອື່ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຈະເປັນການພົວພັນແບບຊູ້ສາວສະເໝີໄປ ເປັນແບບນັ້ນກໍແມ່ນມີຈຳນວນໜ້ອຍໆ ເທົ່ານັ້ນ. ແລະຈົ່ງເຂົ້າໃຈວ່າຈະເປັນຍິງຫຼືຊາຍ ກໍຍ່ອມຈະມີໝູ່ເພື່ອນ ຫຼືຄົນຮັກຄົນແພງ ທັງລຸ້ນເອື້ອຍອ້າຍ, ລຸ້ນນ້ອງໆ ກໍໄດ້ ຢ່າໃຈນ້ອຍແລ້ວຄິດໄປເອງ ຈະເປັນທຸກແກ່ໂຕເອງລ້າໆ ຫຼືເຖິງຂັ້ນຄອບຄົວແຕກຫັກຊື່ໆ ໂດຍບໍ່ມີຫຍັງໃນກໍໄຜ່ກໍໄດ້.

ແອັດມິນຊຽງ