ໂຣກລົມແດດ ໂຣກໃໝ່ໃນຍຸກອາກາດຮ້ອນອົບເອົ້າ

ສະພາບອາກາດມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນ ອຸນຫະພູມຄວາມຮ້ອນເພີ່ມຂຶ້ນສູງຈົນໜ້າຕົກໃຈ ຫຼາຍພື້ນທີ່ມີອຸນຫະພູມອາກາດຮ້ອນສູງສຸດ 40 ອົງສາ ເຊິ່ງອາດເປັນອີກປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາເປັນ ໂຣກລົມແດດ ຫຼື Heat Stroke ເປັນໂຣກທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ໃນຍຸກປັດຈຸບັນ.

ໂຣກລົມແດດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຍ້ອນອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍສູງເກີນ 40.5 ອົງສາ ຮ່າງກາຍບໍ່ສາມາດປັບຕົວໃຫ້ຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິໄດ້ ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ລະບົບປະສາດ ຫົວໃຈ ແລະ ໄຕ ສຳລັບກຸ່ມທີ່ມີໂອກາດປ່ວຍເປັນໂຣກລົມແດດຫຼາຍທີ່ສຸດໄດ້ແກ່ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ ເນື່ອງຈາກຮ່າງກາຍປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງໄດ້ຊ້າ ແລະ ສ່ຽງຕໍ່ພາວະຂາດນໍ້າໄດ້ງ່າຍ.

ອາການຂອງຜູ້ທີ່ເປັນໂຣກລົມແດດສາມາດສັງເກດໄດ້ຄື: ຈະມີອາການຜິດປົກກະຕິທາງລະບົບປະສາດ, ເວົ້າຊ້າ, ສັບສົນ, ກະວົນກະວາຍ, ຊັກ, ໝົດສະຕິ, ເຖິງຈະຢູ່ໃນສະຖານທີ່ອາກາດຮ້ອນຈັດແຕ່ບໍ່ມີເຫື່ອອອກ, ວິນຫົວ, ປວດຮາກ, ຜິວໜັງ ແລະ ໜ້າປ່ຽນເປັນສີແດງ,​ ເມື່ອຍ, ຫາຍໃຈໄວ, ໃຈສັ່ນ, ຊີບພະຈອນເຕັ້ນໄວກວ່າປົກກະຕິ, ປວດຫົວ, ໄຕວາຍ ປັດສະວະມີສີເຂັ້ມຜິດປົກກິຕິ ເອັມໄຊໃນກ້າມເນື້ອສູງຜິດປົກກະຕິ.

ວິທີການປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນກ່ອນນຳຜູ້ປ່ວຍໂຣກລົມແດດສົ່ງໂຮງໝໍຄື: ຍ້າຍຜູ້ປ່ວຍໄປຢູ່ໃນທີ່ຮົ່ມ ຖອດເສື້ອຜ້າທີ່ບໍ່ຈຳເປັນອອກ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຂົາເຢັນຂຶ້ນດ້ວຍວິທີຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເຊັດຕົວດ້ວຍນໍ້າເຢັນທີ່ບໍລິເວນຫຼັງ, ຄໍ, ຂໍ້ພັບ ແລະ ຂາໜີບ, ພັດວີ ລວມເຖິງເອົານໍ້າໃຫ້ດື່ມ.

ວິທີການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເປັນໂຣກລົມແດດຄື: ໃສ່ເສື້ອຜ້າທີ່ເນື້ອຜ້າສະບາຍ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍລະບາຍຄວາມຮ້ອນອອກໄດ້ງ່າຍ ພະຍາຍາມຢ່າຖືກແດດ ເວລາອອກໄປກາງແຈ້ງກໍ່ຄວນມີຂັນຫົ່ມຕິດຕົວໄປນຳ ຫຼື ການທາຄຣີມກັນແດດ, ດື່ມນໍ້າໃຫ້ຫຼາຍໆ ຢ່າງໜ້ອຍວັນລະ 8 ຈອກ.

 

ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ພຸດສະດີ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: bangkokhospital-chiangmai