ຂອບໃຈບຸກຄົນ 10 ປະເພດນີ້ ທີ່ຜ່ານເຂົ້າມາໃນຊີວິດ

1319356306legendnewsnet1

 

 

  1. ຂອບໃຈຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດແລະລ້ຽງດູ: ເພິ່ນເປັນຜູ້ມອບຊີວິດໃຫ້ແກ່ເຮົາ ໃຊ້ຄວາມຮັກແລະຢາດເຫື່ອແຮງງານລູກດູເບິ່ງແຍງເຮົາມາຈົນເຕີບໃຫຍ່ ຕໍ່ໃຫ້ຟ້າດິນສະຫຼາຍເພິ່ນທັງສອງກໍຈະຍັງຄົງຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ທ່ານສູ້ຕໍ່.
  2. ຂອບໃຈລູກທັງຍິງແລະຊາຍ: ເຂົາເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າ ຮັກອັນຍິ່່ງໃຍ່ຄືຮັກໃນອ້ອມກອດຂອງພໍ່ແລະແມ່ ຄວາມສຸກອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຄືຄວາມສຸກທີ່ໄດ້ເຫັນລູກໆ ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ ທຸກວັນ ເຖິງແມ່ນຈະພົບມໍລະສຸມລົມຝົນກະໜ່ຳຈັ່ງໃດກໍເປັນສຸກໃຈ.
  3. ຂອງໃຈພີ່ນ້ອງ: ພວກເຂົາເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າເລືອດຂຸ້ນກວ່ານ້ຳນັ້ນເປັນຈັ່ງໃດ ຄວາມຜູກພັນລະຫວ່າງພີ່ນ້ອງປຽບດັ່ງເມກແລະພະຈັນເທິງທ້ອງຟ້າ ແມ່ນຈະບໍ່ປາກົດໃຫ້ເຫັນໃນທຸກໆ ມື້ ແຕ່ທ່ານກໍຮູ້ວ່າມັນຍັງຄົງດຳລົງຢູ່.
  4. ຂອບໃຈຄົນທີ່ຮັກທ່ານດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈຄົນນັ້ນ: ເຂົາມອບຄວາມຮັກໃຫ້ໂດຍບໍ່ຈົ່ມວ່າ ຄວາມຫ່ວງໃຍຂອງເຂົາເຮັດໃຫ້ເຮົາມີທີ່ເພິ່ງແມ່ນຈະພຽງຊົ່ວຄາວ ແຕ່ເມື່ອຍາມທີ່ທ່ານເງິຍໜ້າເບິ່ງ ທ່ານກໍຮູ້ວ່າໂລກນີ້ຍັງຄົງມີແສງສະຫວ່າງແລະອົບອຸ່ນຢູ່ໃນບາງເວລາ.
  5. ຂອບໃຈຄົນທີ່ເຮົາເຄີຍຮັກ: ຄົນທີ່ເຮົາເຄີຍມອບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃຫ້ ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງໂຕເອງ ເຂົາເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າຮັກຄືຫຍັງ? ເຂົາເຮັດໃຫ້ເຮົາສຳຜັດໄດ້ກັບຄຳວ່າ ລໍຄອຍແລະຜິດຫວັງ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າບຸບເພສັນນິວາດໃນໂລກນີ້ຄືທັດສະນີຍະພາບ ແມ່ນຈະບໍ່ງົດງາມ ຫວາດຫວັງໄດ້ ແຕ່ມັນອາດຈະບໍ່ເປັນຈິງສະເໝີໄປ.
  6. ຂອບໃຈຄົນທີ່ຄອຍແນະນຳເຮົາຍາມທີ່ພົບກັບອຸປະສັກ: ຄຳເວົ້າຂອງເຂົາແມ່ນຈະງ່າຍໆ ແຕ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມທຸກ ແລະຄວາມຫຼົງຜິດຂອງເຮົາຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງໄປຫຼາຍ.
  7. ຂອບໃຈເພື່ອນຜູ້ຮູ້ໃຈ: ເພື່ອນເຮັດໃຫ້ເຮົາຍິ້ມທັງນ້ຳຕາ ແມ່ນວ່າບາງເທື່ອຈະຄັນແຂ້ວໃສ່ ແຕ່ຄວາມຜູກພັນກໍບໍ່ເຄີຍເສື່ອມຄາຍ ສຸກເສົ້າ ເພື່ອນຄືອີກຄົນໜຶ່ງທີ່ຄອຍຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ.
  8. ຂອບໃຈຄົນທີ່ຜ່ານເຂົ້າມາໃນຊີວິດເຮົາເຖິງແມ່ນຈະພຽງພິບຕາດຽວ: ເຖິງແມ່ນວ່າພຽງແຕ່ຜ່ານຕາ ແຕ່ພວກເຂົາກໍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສີສັນທີ່່ບໍ່ອາດຈະລືມເລືອດໄດ້ໃນຊີວິດເຮົາ.
  9. ຂອບໃຈຄົນທີ່ເຄີຍທຳຮ້າຍແລະທໍລະຍົດຕໍ່ເຮົາ: ພວກເຂົາເຮັດໃຫ້ເຮົາຕາສະຫວ່າງວ່າໂລກໜ່ວຍນີ້ບໍ່ໄດ້ມີແຕ່ດ້ານສະຫວ່າງແລະດ້ານບວກ ເໝືອນດັ່ງດວງຕາເວັນທີ່ບໍ່ອາດຈະສ່ອງແສງສຫວ່າງໄດ້ໃນທຸກເວລາ.
  10. ຂອບໃຈຄົນທີ່ຈັບມືຍ່າງຄຽງຄູ່ໄປກັບເຮົາຕະຫຼອດຊີວິດ: ເພາະເຂົາຄອຍຄຽງຂ້າງດັ່ງເງົາຕາມໂຕບໍ່ເຮັດໃຫ້ທຸກວັນຂອງເຮົາໂດດດ່ຽວ ຫຼືອ້າງວ້າງອີກຕໍ່ໄປ ຄອຍຮ່ວມທຸກຮ່ວມສຸກ ຄຳວ່າຊີວິດແຂງແກ່ນຂຶ້ນ ແລະສົມບູນຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນເພາະເຂົາຄົນນີ້.

ຂອບໃຈທຸກຄົນ ທຸກສິ່ງ ທຸກສະຖານະການ ທີ່ຜ່ານເຂົ້າມາໃນຊີວິດ ທັງໝົດນັ້ນລ້ວນແຕ່ເປັນປະສົບການ ເປັນທຸກສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດມີຶຄວາມສົມບູນຂຶ້ນ ເພາະຖ້າຫາກຂາດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ທຸກບັນຫາແລ້ວ ຄົນເຮົາກໍປຽບເໝືອນໝາກປູມເປົ້າທີ່່ຄ່ອຍປິວຂຶ້້ນສູ່ທ້ອງຟ້າໂດຍບໍ່ມີຈຸດໝາຍປາຍທາງແລະຄຸນຄ່າໃດໆ.