FAO ຄາດການສົ່ງອອກເຂົ້າຂອງຫວຽດນາມປີນີ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 6.9 ລ້ານໂຕນ

 

Farmers harvest rice at a paddy field in Dong Tri village, outside Hanoi

 

ອົງການອາຫານ ແລະ ກະສິກຳແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (FAO) ໄດ້ຄາດການວ່າ ການສົ່ງອອກເຂົ້າຂອງຫວຽດນາມໃນປີ

2014 ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 6% ເປັນຈຳນວນ 6.9 ລ້ານໂຕນ.

 

ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດ ລາຍງານໃນວັນທີ 9 ຕຸລານີ້ວ່າ ອົງການອາຫານ ແລະ ກະສິກຳແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ລະບຸ

ເຖິງປັດໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ປະລິມານການສົ່ງອອກເຂົ້າຂອງຫວຽດນາມເພີ່ມຂຶ້ນ ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກຜົນຜະລິດເຂົ້າຂອງ

ປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນສູງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສູງຂຶ້ນ ຈາກຕະຫລາດໃນອາຊີ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ອິນໂດເນເຊຍ,

ມາເລເຊຍ, ຈີນ, ຟິລິບປິນ.  ພ້ອມນັ້ນ FAO ຍັງໄດ້ປະເມີນວ່າ ຜົນຜະລິດເຂົ້າຂອງຫວຽດນາມໃນປີນີ້ ຈະສູງຂຶ້ນເຖິງ

44.5 ລ້ານໂຕນ.

 

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດຫວຽດນາມ (MARD) ລາຍງານວ່າ ການສົ່ງອອກເຂົ້າຂອງຫວຽດນາມໃນ

ໄລຍະ 9 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ຄືແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ – ກັນຍາ ມີປະລິມານທັງໝົດ 5.02 ລ້ານໂຕນ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່

ປະເທດໄດ້ 2,300 ລ້ານໂດລາ ແລະ ສະເພາະໃນເດືອນກັນຍານີ້ ຫວຽດນາມໄດ້ສົ່ງອອກເຂົ້າໄປ 524,000​ ໂຕນແລ້ວ

ໃນມູນຄ່າ 249 ລ້ານໂດລາ.