ວິທີກຳຈັດແມງສາບທີ່ໄດ້ຜົນ

Tricky-fake-cockroaches-Halloween-Toys-800P

ແມງສາບເປັນສັດທີ່ມີນິໄສກັດແຫ້ນທຳລາຍເຄື່ອງນຸ່ງຂອງໃຊ້ ຂັບຖ່າຍສິ່ງສົກກະປົກ ສົ່ງກິ່ນເໝັນ ແລະແພ່ກະຈາຍເຊື້ອໂລກມາສູ່ຄົນໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໄດ້ແກ່ໂຣກທາງເດິນອາຫານ, ອະຫິວາຕະກະໂລກ, ໄທຟອຍ, ພູມແພ້ ແລະຫອບຫືດ.

ສານກຳຈັດແມງສາບມີສ່ວນປະສົມຄື ໂອວັນຕີນ, ແປ້ງເຂົ້າຈ້າວ ແລະຊີມັງ. ແລ້ວນຳເອົາສ່ວນປະສົມທັງ 3 ຊະນິດມາປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນ ແລ້ວເອົາໄປວາງໄວ້ໃນທີ່ທີ່ມີແມງສາບຊຸກຊຸມ ພ້ອມເອົາຖາດນ້ຳໄປວາງໄວ້ໃກ້ໆ ແມງສາບຈະມາກິນສານກຳຈັດແມງສາບແລະນ້ຳແລ້ວຈະກັບໄປຕາຍຢູ່ຮັງຂອງມັນ ເຊິ່ງເປັນວິທີການກຳຈັດແມງສາບທີ່ບໍ່ມີພິດຕົກຄ້າງ ແລະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ມະນຸດຄືກັບ ການກຳຈັດແມງສາບດ້ວຍວິທີການໃຊ້ສານເຄມີສີດ.

  1. ໂອວັນຕິນຈະເປັນສານທີ່ລໍ້ໃຫ້ແມງສາບມາກິນສານກຳຈັດແມງສາບ
  2. ແປ້ງເຂົ້າຈ້າວຈະເຮັດໃຫ້ແມງສາບຄໍແຫ້ງຫິວນ້ຳ ຕ້ອງຫານ້ຳກິນເຂົ້າໄປ
  3. ສ່ວນປູນຊີມັງສານສຳຄັນເມື່ອຖືກນ້ຳຈະແຂງໂຕ ແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ແມງສາບຈຸກແໜ້ນທ້ອງແລະຂີ້ຄາກົ້ນຕາຍໄປ.

ທຸກທ່ານ ທຸກເຮືອນ ສາມາດຜະລິດສານກຳຈັດແມງສາບງ່າຍໆ ນີ້ ແລະເອົາໄປໃຊ້ເອງໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ບໍ່ມີສານຕົກຄ້າງທີ່ອັນຕະລາຍຕໍ່ໍຊີວິດຄົນ.