ດ່ວນ!!! ເບິ່ງກົບກິນເດືອນມື້ນີ້

ເຊີນຊ່ວນບັນດາທ່ານຊົມປາກົດການຈັນທຣຸປະຣາຄາ ຫຼືກົບກິນເດືອນຄັ້ງສຸດທ້າຍໃນປີນີ້ ໃນເວລານັບແຕ່ຕອນນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ 

The shadow of the Earth is seen on the Moon during a total lunar eclipse in Shanghai