ທຳລາຍຕູ້ເກມຜິດກົດໝາຍຈຳນວນຫລາຍ

 

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ທຳລາຍຕູ້ເກມໄຟຟ້າຍອດຫລຽນ ແລະ ໂຕະຫລິ້ນເກມພະນັນ

ຜິດກົດໝາຍຈຳນວນ 41 ໜ່ວຍ, ພາຍຫລັງຍືດໄດ້ຈາກບັນດາຮ້ານອາຫານຂອງຊາວຕ່າງປະເທດໃນເທດສະບານ

ແຂວງ, ໂດຍມີການລັກລອບນຳເຂົ້າ ແລະ ເປີດໃຫ້ບໍລິການໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເຊິ່ງເປັນການກະທຳທີ່ຜິດຕໍ່ລະ

ບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ, ສະນັ້ນພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈຶ່ງ ໄດ້ຢືດ ແລະ ທຳລາຍຖິ້ມດັ່ງກ່າວ, ພ້ອມທັງໄດ້ສຶກສາ

ອົບຮົມບັນດາເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານ ທີ່ລັກລອບນຳເຂົ້າຕູ້ເກມດັ່ງກ່າວຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນຳເຂົ້າ ແລະ ບໍລິການຕູ້ເກມຄືນ

ເດັດຂາດ.

 

ແຫລ່ງຂ່າວ: ລາວພັດທະນາ