ວາງແຜນກ່ອນແຕ່ງດອງ

images

6 ເດືອນກ່ອນແຕ່ງດອງ: ນັດພົບຜູ້ໃຫ່ຍທັງສອງຝ່າຍ,ຫາມືຫາຍາມສຳລັບວັນແຕ່ງ, ກຳນົດງົບປະມານ, ຮູບແບບງານ, ດົນຕີ,ບັນທືກລາຍຊື່ແຂກທີ່ຈະມາຮ່ວມງານ

3 ເດືອນກ່ອນແຕ່ງ: ເລືອກລາຍການອາຫານແຕ່ງ ຕິດຕໍ່ຈອງອຸປະກອນຕ່າງໆພາຍໃນງານ,ກະກຽມຊຸດ,ຕິດຕໍ່ສະຕູດີໂອ ແລະ ຖ່າຍຮູບ, ຕິດຕໍ່ຊ່າງຖ່າຍຮູບແລະຖ່າຍວິດີໂອສຳລັບມື້ງານ,ຫາພິທີກອນໃນງານ,ເຊີນແຂກຜູ້ໃຫ່ຍທີ່ຈະມາເປັນກຽດ,ພິມບັດເຊີນດອງ, ຕິດຕໍ່ຊ່າງເຮັດຜົນ,ຊ່າງແຕ່ງໜ້າ,ກວດສຸຂະພາບ

2 ເດືອນກ່ອນແຕ່ງ: ລອງຊຸດເຈົ້າບ່າວ,ເຈົ້າສາວລວມທັງເກີບແລະເຄືອງປະດັບ,ກຽມເຄືອງໃຊ້ໃນວັນງານ, ,ຊອງ , ກໍານົດລາຍການເຄື່ອງທີ່ໃຊ້ໃນພິທິການໜັ້ນ,ວາງແຜນງານການຕ້ອນຮັບຄົນທີ່ເຊີນແຂກໄປນັ່ງໂຕະ ຄົນຮັບຊອງໜ້າງານ,ຄົນຕິດຕໍ່ກັບໂຮງແຮມ ຄົນເບິ່ງແຍງຄວາມຮຽບຮ້ອຍໃຫ້ເຈົ້າບ່າວ-ສາວ,

3. ເດືອນກ່ອນແຕ່ງ: ເລີ່ມແຈກບັດເຊີນດອງ,ທີ່ສຳຄັນພາບໃນບັດຄວນມີແຜນທີເພື່ອບອກສະຖານທີ່ຈັດງານນຳຍິ່ງເປັນການດີ ກຽມລົດສຳລັບຄູ່ບ່າວສາວ(ຫາກຕ້ອງໃຊ້), ກຳນົດພິທີການໂດຍລະອຽດ ແລະ ຜູ້ດູແລເບິ່ງແຍງເຄື່ອງໃນພິທີການ,ຈັດບ່ອນນັ່ງຂອງແຂກໂດຍຄ້າວໆ,ລອງຊຸດເຈົ້າບ່າວ ເຈົ້າສາວອີກຄັ້ງ

1ອາທິດກ່ອນແຕ່ງ: ຢືນຢັນເວລາ,ສະຖານທີ່ກັບຊ່າງເຮັດຜົມ,ຊ່າງແຕ່ງໜ້າ,ຊ່າງຖ່າຍຮູບນັກດົນຕີ,ສຳຫຼວດຄວາມຮຽບຮ້ອຍຂອງຊຸດແຕ່ງງານ,ເກີບແລະເຄືອງປະດັບ,ກຽມຄຳເວົ້າທີ່ຈະກ່າວໃນງານ,ແຈ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນງານແຕ່ງ,ໃຫ້ຜັງບ່ອນນັ່ງກັບຜູ້ທີ່ຮັບແຂກໃຫ້ສະຄິບພິທີການທັງໝົດກັບຜູ້ທີປະສານງານກັບໂຮງແຮມ