ຊາວອົດສະຕາລີ ເອົາຫົວມຸດດິນຊາຍ ປະຊົດລັດຖະບານ ບໍ່ສາມາດແກ້ບັນຫາໂລກຮ້ອນ

 

ຊາວອົດສະຕາລີ ຮ່ວມກັນເອົາຫົວມຸດດິນຊາຍ ປະຊົດປະຊັນລັດຖະບານ ທີ່ເມີນເສີຍຕໍ່ການແກ້ບັນຫາພາວະໂລກຮ້ອນ.

 

ເມື່ອວັນທີ 25 ກັນຍາ 2014 ນີ້ ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານວ່າ ກຸ່ມນັກຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມໃນອົດສະຕາລີ ຮ່ວມ

ໂຕກັນຈັດກິດຈະກຳເອົາຫົວມຸດລົງຊາຍຫາດ ເປັນການສະດຸດີແບບປະຊົດປະຊັນລັດຖະບານ ທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາ

ໂລກຮ້ອນໄດ້.

 

ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວນີ້ ຈັດຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 21 ກັນຍາ 2014 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຊາຍຫາດເມືອງທາວວິນ ທາງຕອນເໜືອຂອງ

ຄວີນແລນ ໂດຍທັງຜູ້ຊາຍ ແລະ ຍິງຫລາຍສິບຄົນ ໄດ້ຮ່ວມກັນເອົາຫົວມຸດລົງດິນຊາຍ ແລ້ວເອົາກົ້ນຊີ້ຂຶ້ນຟ້າຢ່າງພ້ອມ

ພຽງກັນ ເປັນການສົງສານດ້ວຍພາສາກາຍ ໄປຍັງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂທທີ່ ແອບບັອດ ຂອງອົດສະຕາລີວ່າ ເຂົາລົ້ມ

ເຫລວໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສະພາວະໂລກຮ້ອນ.