ນິວຊີແລນກຽມຈັດປະຊາມະຕິ ປ່ຽນທຸງຊາດໃໝ່ໃນປີໜ້າ

 

ນິວຊີແລນ ກຽມຈັດປະຊາມະຕິ ປ່ຽນທຸງຊາດໃໝ່ເປັນຮູບໃບເຟີນສີເງິນເທິງພື້ນຫລັງສີດຳ ແທນທຸງຊາດທີ່ນຳໃຊ້ຢູ່

ໃນປັດຈຸບັນ.

 

ເມື່ອວັນທີ 23 ກັນຍາ 2014 ຜ່ານມານີ້ ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານວ່າ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີນິວຊີແລນ ເປີດເຜີຍ

ວ່າ ກຳລັງກຽມຈັດປະຊາມະຕິປ່ຽນທຸງຊາດໃໝ່ ເປັນຮູບໃບເຟີນສີເງິນເທິງພື້ນຫລັງສີດຳ.

 

ໂດຍທ່ານ ຈອນ ຄີ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີນິວຊີແລນ ເປີດເຜີຍເມື່ອວັນທີ 22 ກັນຍາວ່າ ເຂົາມີແຜນການທີ່ຈະຈັດປະຊາ

ມະຕິປ່ຽນທຸງຊາດນິວຊີແລນ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນນິວຊີແລນຫລາຍຂຶ້ນ ຈາກປັດຈຸບັນທີ່ທຸງຊາດນິວຊີແລນ ຈະມີທຸງຊາດ

ສະຫະລາຊະອານາຈັກທີ່ມູມເທິງດ້ານຂວາ ເພືອສະແດງຄວາມເປັນອານານິຄົມຂອງອັງກິດຢ່າງຊັດເຈນ, ຈະສະເໜີ

ໃຫ້ປ່ຽນທຸງຊາດໃໝ່ ທີ່ມີຮູບໃບເຟີນສີເງິນຢູ່ພື້ນຫລັງສີດຳ ເພາະວ່າໃບເຟີນຖືເປັນພືດປະຈຳຊາດຂອງນິວຊີແລນ

ຄ້າຍຄືກັນກັບການາດາ ທີ່ມີທຸງຊາດໃບເມເປີ້ນຢູ່ໃນທຸງຂອງຕົນ.

 

ຢ່າງໃດກໍດີ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານ ຈອນ ຄີ ຈະສະເໜີໃຫ້ມີການປ່ຽນທຸງຊາດນິວຊີແລນໃໝ່ກໍຕາມ ແຕ່ກໍຍັງຢືນຢັນ

ວ່າ ຈະຍັງຄົງເປັນໜຶ່ງໃນເຄືອຈັກກະພົບ ແລະ ຍັງຄົງຍອມຮັບລະບອບກະສັດ ອັນມີສົມເດັດພະລາຊີນີອະລິຊາ

ເບດທີ 2 ແຫ່ງສະຫະລາຊະອານາຈັກເປັນປະມຸກຂອງລັດເຊັ່ນເດີມ.

 

New-Zealand-Flag--Pictures
ທຸງຊາດນິວຊີແລນໃນປັດຈຸບັນ