ເທັກ​ນິກ​ແຕ່ງຫນ້າໃຫ້​ດັງ​ເບິ່ງ​ໂມຂື້ນ

27

1. ດັງ​ແໝບຫລາຍ ບໍ່​ມີ​ສັ ໃຊ້​ໄຮ​ໄລທ໌​ ສີ​ສະຫວ່າງ ​ແຕ້ມ​ບໍລິເວນ​ສັນ​ດັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ເກ່ຍ​ໃຫ້ເປັນ​ສັນ​ສວຍງາມ ສຳເລັດ​ແລ້ວ​ໃຊ້​ຄອນ​ຊີນ​ເລີລ໌​ສີ​ຄ້ຳ​ກວ່າ​ຜິວ​ແທ້ ແຕ້ມ​ບໍລິເວນ​ປີກ​ດັງ​ໄປ​ເຖິງ​ບໍລິເວນ​ສູນກາງ​ດັງ ລວມ​ເຖິງ​ຂ້າງ​ດັງ​ດ້ວຍ ເວັ້ນ​ບໍລິເວນ​ທີ່​ລົງ​ໄຮ​ໄລທ໌​ສີ​ສະຫວ່າງ​ໄວ້ ຈາກ​ນັ້ນ​ໃຊ້​ຟອງ​ນ້ຳ​ຄ່ອຍ​ໆ ເກ່ຍ​ໃຫ້​ສີ​ກົມ​ກືນ​ກັນ

2. ດັງ​ແໝບໜ້ອຍ ບໍ່​ມີ​ສັ ໃຊ້​ໄຮ​ໄລທ໌​ສີ​ສະຫວ່າງ​ແຕ້ມ​ບໍລິເວນ​ສັນ​ດັງ ​ແລະ ​ປີກ​ດັງ ຈາກ​ນັ້ນ​ເກ່ຍ​ໃຫ້ເປັນ​ສັນ​ສວຍງາມ ສຳເລັດ​ແລ້ວ​ໃຊ້​ຄອນ​ຊີນ​ເລີລ໌​ສີ​ຄ້ຳ​ກວ່າ​ຜິວ​ແທ້ ແຕ້ມ​ບໍລິເວນ​ຮ່ອງ​ດັງ ​ແລະ​ ຂ້າງ​ດັງ ຈາກ​ນັ້ນ​ໃຊ້​ອາຍ​ໄລ​ເນີລ໌​ສີ​ນ້ຳ​ຕານ​ອ່ອນ​ຂີດ​ເສັ້ນ​ແບ່ງ​ລະຫວ່າງ​ສັນ​ດັງ​ ແລະ​ ປີກ​ດັງ​ທັງ​ສອງ​ຂ້າງ ຈາກ​ນັ້ນ​ເກ່ຍ​ໃຫ້​ກົມ​ກືນ​ກັນ

3. ດັງ​ມີ​ສັນ ແຕ່​ນ້ອຍ ໃຊ້​ໄຮ​ໄລທ໌​ສີ​ສະຫວ່າງ ​ເກ່ຍ​ບໍລິເວນ​ຂ້າງ​ດັງ​ ແລະ​ ປີກ​ດັງ ເພື່ອ​ເນັ້ນ​ໃຫ້​ດັງ​ເບິ່ງ​ເດັ່ນ​ເທິງ​ໃບ​ໜ້າ ຈາກ​ນັ້ນ​ເກ່ຍ​ຄອນ​ຊີນ​ເລີລ໌​ສີ​ຄ້ຳ​ກວ່າ​ຜິວ​ແທ້ ບໍລິເວນ​ຮ່ອງ​ດັງ ແລະ ​ຂ້າງໆ ປີກ​ດັງ​ໜ້ອຍໜື່ງ

4. ດັງ​ມີ​ສັນ ແລະ​ໃຫຍ່ ໃຊ້​ຄອນ​ຊີນ​ເລີລ໌​ສີ​ຄ້ຳ​ກວ່າ​ຜິວ​ແທ້ ເກ່ຍ​ບໍລິເວນ​ຂ້າງ​ດັງ ​ແລະ ​ປີກ​ດັງ ສ່ວນ​ຮ່ອງ​ດັງ​ໃຫ້​ໃຊ້​ຄອນ​ຊີນ​ເລີລ໌​ສະຫວ່າງ​ກວ່າ​ຜິວແທ້ ເກ່ຍ​ໃຫ້​ກົມ​ກືນ​ກັບ​ຜິວ ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ດັງ​ເບິ່ງ​ນ້ອຍ​ລົງ

5. ດັງ​ໂມເກີນໄ ໃຊ້​ຄອນ​ຊີນ​ເລີລ໌​ສີ​ຄ້ຳ​ກວ່າ​ຜິວ ເກ່ຍ​ບໍລິເວນ​ສັນ​ດັງ ຈະ​ຊ່ວຍ​ເຮັດໃຫ້​ດັງ​ເບິ່ງ​ແບນ​ລົງ ບໍ່​ໂມຈົນ​ເກີນ​ໄປ ແລະ​ໃຊ້​ຄອນ​ຊີນ​ເລີລ໌​ສີ​ສະຫວ່າງ​ກວ່າ​ຜິວ ເກ່ຍ​ບໍລິເວນ​ຮ່ອງ​ດັງ