ດູໄບ ຂາດແຄນຜູ້ຍິງຢ່າງໜັກ ມີຜູ້ຊາຍຫລາຍກ່ວາຜູ້ຍິງເຖິງ 3 ເທົ່າ!

 

ດູໄບ ກຳລັງຂາດແຄນຜູ້ຍິງຢ່າງໜັກ ມີຜູ້ຊາຍຫລາຍກ່ວາຜູ້ຍິງເຖິງ 3 ເທົ່າ ຄິດເປັນ 75.77% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ.

 

ໃນວັນທີ 18 ກັນຍາ 2014 ຜ່ານມານີ້ ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານວ່າ ດູໄບກຳລັງປະເຊີນກັບສະພາວະຂາດຄວາມ

ສົມດູນທາງເພດຂອງປະຊາກອນຢ່າງໜັກ ເມື່ອຜົນຈາກການລາຍງານຂອງສູນສະຖິຕິດູໄບ ອອກມາເມື່ອອາທິດທີ່

ແລ້ວໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ດູໄບມີປະຊາກອນຊາຍຫລາຍກ່ວາປະຊາກອນຍິງເຖິງ 3 ເທົ່າ ກວມເອົາ 75.77% ຂອງປະຊາກອນ

ທັງໝົດ ຫລື ຄິດເປັນຈຳນວນ 2.2 ລ້ານຄົນ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຍິງແມ່ນກວມເອົາພຽງແຕ່ 24.23% ເທົ່ານັ້ນ.

 

ສາເຫດຫລັກຂອງການທີ່ດູໄບມີຜູ້ຊາຍອາໄສຢູ່ຫລາຍນັ້ນ ແມ່ນເກີດມາຈາກແຮງງານຕ່າງດ້າວ ເຊິ່ງເປັນເພດຊາຍ

ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ໄດ້ຫລັ່ງໄຫລກັນເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ດູໄບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຮງງານຊາວຟິລິບປິນ ເຊິ່ງມີຈຳນວນ

ຫລາຍເປັນອັນດັບຕົ້ນໆ ຂອງບັນດາແຮງງານຕ່າງດ້າວທີ່ມີຢູ່ໃນດູໄບ.