ໂຈນອາເມຣິກັນງັດເຮືອນລັກເຄື່ອງເພັດ ດັນນອນຫລັບຄາເຮືອນລະຫວ່າງປະຕິບັດການ!

 

 

ໂຈນຂີ້ລັກອາເມຣິກັນ ງັດເຮືອນລັກເຄື່ອງເພັດ ແຕ່ກັບນອນຫລັບປານຕາຍຢູ່ໃນເຮືອນ ໃຫ້ຕຳຫລວດຈັບຢ່າງງ່າຍ

ດາຍ.

 

ເວັບຂ່າວຕ່າງປະເທດ ລາຍງານໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ 2014 ນີ້ວ່າ ເກີດເລື່ອງສຸດຊວນຫົວຂຶ້ນໃນລັດຟໍຣິດາ ຂອງສະຫະລັດ

ອາເມຣິກາ ເມື່ອມີໂຈນຂີ້ລັກໜຸ່ມຜູ້ໜຶ່ງ ເກີດຢາກນອນໃນຂະນະປະຕິບັດໜ້າທີ່ ໂດຍເຂົາໄດ້ລັກລອບເຂົ້າໄປເອົາເຄື່ອງ

ເພັດຢູ່ໃນເຮືອນຫລັງໜຶ່ງ ແຕ່ຊ້ຳພັດເກີດຢາກນອນໃນລະຫວ່າງປະຕິບັດການ ເຂົາຈິ່ງລົ້ມໂຕລົງນອນ ແລະ ຫລັບປານ

ຕາຍຢູ່ໃນເຮືອນຂອງຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ ແຖມຕຳຫລວດມາປຸກກໍຍັງບໍ່ຕື່ນອີກດ້ວຍ.

 

ເຫດການດັ່ງກ່າວນີ້ ເກີດຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 8 ກັນຍາ 2014 ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍທ້າວ ເດວິສ ອາຍຸ 29 ປີ ໄດ້ງັດເຂົ້າໄປໃນເຮືອນ

ຂອງຜູ້ຖືກເສຍຫາຍໃນເມືອງຊາຣາໂຊຕາ ລັດຟໍຣິດາ ເພື່ອເຂົ້າໄປລັກເອົາເຄື່ອງເພັດ ແຕ່ຫລັງຈາກທີ່ເຂົາໄດ້ຫອບເອົາ

ເຄື່ອງເພັດໃສ່ຖົງຢາງຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ປະກົດວ່າເຂົາເກີດອາການງ່ວງເຫງົາຫາວນອນຂຶ້ນມາ ໂດຍບໍ່ຊັກຊ້າ ແລະ ບໍ່ເກງ

ກົວຕໍ່ສິ່ງໃດໆ ທ້າວ ເດວິສ ຈິ່ງໄດ້ແຜ່ໂຕລົງນອນຢູ່ເທິງຕຽງຂອງເຮືອນຫລັງດັ່ງກ່າວຢ່າງແຈບສະໜິດ.

 

ຈົນເຖິງເວລາຕອນເຊົ້າຂອງມື້ຕໍ່ມາ ເມື່ອມີແມ່ບ້ານມາເຮັດອານາໄມຢູ່ໃນເຮືອນຫລັງດັ່ງກ່າວຕາມປົກກະຕິ ແລະ ຕ້ອງ

ຕື່ນຕົກໃຈ ເມື່ອໄດ້ເຫັນ ທ້າວ ເດວິສ ນອນຫລັບຢູ່ເທິງຕຽງ ໂດຍມີຖົງເຄື່ອງເພັດວາງຢູ່ຂ້າງໂຕ, ທາງແມ່ບ້ານຈິ່ງໄດ້ໂທ

ແຈ້ງຕຳຫລວດມາທັນທີ ແລະ ເມື່ອຕຳຫລວດມາເຖິງທີ່ເກີດເຫດ ປະກົດວ່າທ້າວ ເດວິສ ກໍຍັງຄົງນອນຫລັບສະໜິດບໍ່

ຮູ້ສຶກໂຕໃດໆ ທາງຕຳຫລວດຈິ່ງໄດ້ເອົາກ້ອງຖ່າຍເກັບພາບໄວ້ເປັນຫລັກຖານ ກ່ອນທີ່ຈະປຸກທ້າວເດວິສ ເພື່ອຈັບກຸມ

ເອົາຢ່າງງ່າຍດາຍ.

 

z-1_16