ບຸນເຂົ້າສາກ(ສະຫຼາກ)

 

ບຸນເດືອນສິບ ຫຼືບຸນເຂົ້າສາກ​(ບຸນເຂົ້າສະຫຼາກ) ໝາຍເຖິງບຸນທີ່ໃຫ້ພະສົງພາຍໃນວັດຈັບສະຫຼາກເພື່ອຈະຮັບປັດໄຈໄທຍະທານ ຕະຫຼອດຈົນພັດຕາຫານ ທີ່ຍາດໂຍມນຳມາຖວາຍ ແລະບຸນນີ້ຈະເຮັດໃນມື້ເພັງເດືອນສິບ ຈຶ່ງເອີ້ນຊື່ໜຶ່ງວ່າ ບຸນເດືອນສິບ.

ມູນເຫດທີ່ເຮັດ

ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃນນາທີ່ປັກດຳໄປນັ້ນງອກງາມ ແລະໄດ້ຜົນບໍລິບູນ ແລະເປັນການອຸທິດສ່ວນກຸສົນເຖິງຍາດມິດທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວ.

ຄວາມເປັນມາຂອງສະຫຼາກກະພັດຕະທານ ໃນສະໄໝໜຶ່ງພະພຸດທະອົງໄດ້ສະເດັດໄປກຸງພາຣານະສີ ໃນເທື່ອນີ້ ມີຊາຍໜຸ່ມຜູ້ທຸກຍາກເຂັນໃຈພາພັນລະຍາປະກອບອາຊີບຕັດຟືນຂາຍທຸກວັນ ເຂົາເປັນຄົນເລື່ອມໃສໃນພຸດທະສາດສະໜາຫຼາຍ ມື້ໜຶ່ງເຂົາໄດ້ປຶກສາກັບພັນລະຍາວ່າ “ເຮົາທຸກຍາກໄຮ້ເຂັນໃຈຄືຊູ່ມື້ນີ້ເພາະບໍ່ເຄີຍເຮັດບຸນ-ໃຫ້ທານ ຮັກສາສິນມາແຕ່ເຊັ່ນພໍ່ເຊັ່ນແມ່ຈົນຮອດເຊັ່ນເຮົາ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຄວນທີ່ເຮົາຈະໄດ້ເຮັດບຸນກຸສົນ ອັນຈະເປັນທີ່ເພິ່ງຂອງຕົນໃນຊາດຊິມາ” ເມື່ອພັນລະຍາໄດ້ຟັງດັ່ງນັ້ນແລ້ວ ກໍເຫັນດີເຫັນພ້ອມນຳ.

ຢູ່ມາມື້ໜຶ່ງເຂົາທັງສອງຈຶ່ງໄດ້ພາກັນເຂົ້າປ່າເກັບຜັກຫັກຟືນມາຂາຍໄດ້ຊັບຈຳນວນໜຶ່ງ ແລ້ວໄດ້ເອົາໄປແລກເປັນໝໍ້ເຂົ້າ 1 ໜ່ວຍ, ໝໍ້ແກງ 1 ໜ່ວຍ, ອ້ອຍ 4 ລຳ, ກ້ວຍ 4 ໜ່ວຍ ເອົາມາຈັດແຈງລົງໃນກະຕ່າຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ກໍເອົາໄປຍັງວັດເພື່ອຖວາຍເປັນສະຫຼາກກະພັດຕະທານພ້ອມອຸປາສົກ ອຸປາສິກາຜູ້ອື່ນໆ. ສອງສາມີພັນລະຍາຈັບສະຫຼາກຖືກພະພິກຂຸອົງໜຶ່ງແລ້ວມີໃຈຍິນດີ ຈຶ່ງນ້ອມພັດຕາຫານຂອງຕົນເຂົ້າໄປຖວາຍແລ້ວໄດ້ຢາດນ້ຳໝາຍທານໃຫ້ຕົກລົງເໜືອແຜ່ນດິນແລ້ວຕັ້ງຄວາມປາຖະໜາວ່າ “ດ້ວຍຜົນທານອັນບໍລິສຸດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າທັງສອງເກີດມາໃນຊາດພົບໃດໆ ຂຶ້ນຊື່ວ່າຄວາມຍາກໄຮ້ເຂັນໃຈ ໄຮ້ຊັບ ອັບປັນຍາເໝືອນດັ່ງຊາດນີ້ ຂໍຢ່າໄດ້ມີແກ່ຂ້າພະເຈົ້າທັງສອງເລີຍ ຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າທັງສອງເປັນຜູ້ມັ່ງຄັ່ງສົມບູນພຽບພ້ອມດ້ວຍຊັບສົມບັດແລະມີລິດທານຸພາບ ໃນຊາດພົບພາກໜ້າດ້ວຍເທີ້ນ” ດັ່ງນີ້.

ຄັນສອງສາມີພັນລະຍານັ້ນຢູ່ຫຼາຍປີມາເຖົ້າແກ່ແລະດັບຂັນໄປຕາມສະພາບຂອງສັງຂານ ດ້ວຍອານິສົງແຫ່ງສະຫຼາກພັດຕະທານ ຈຶ່ງໄດ້ໄປເກີດເປປັນເທບພະບຸດ ເທບພະທິດາ ໃນສະຫວັນຊັ້ນຕາວະຕິງສາ ສະເຫວີຍສົມບັດທິບຢູ່ໃນວິມານຄຳອັນຜຸດຜ່ອງສວຍງາມຕະການຕາ ພ້ອມພ່ຳໄປດ້ວຍນາງສາວສະໜົມຮັບໃຊ້ຫ້ອມລ້ອມເປັນບໍລິວານ ມີນາມບັນຫານວ່າ “ສະຫຼາກກະພັດຕະເທບພະບຸດເທບພະທິດາ”.

ເມື່ອໝົດອາຍຸໄຂຢູ່ສະຫວັນແລ້ວໄດ້ລົງມາເກີດເປັນກະສັດໃນເມືອງພາຣານະສີ ມີພະນາມວ່າ ພະເຈົ້າສັດທາດິດສະ ສະເຫວີຍລາຊະສົມບັດຢູ່ 84,000 ປີ ຄັ້ນເບື່ອໜ່າຍຈຶ່ງສະເດັດອອກບັນພະຊາ(ບວດ) ຄັນສູນສິ້ນຊີວາລົງແລ້ວກໍໄດ້ໄເກີດໃນພົມມະໂລກ ແລະຕໍ່ມາກໍໄດ້ມາເກີດເປັນພະຕະຖາຄົດ(ພະພຸດທະເຈົ້າ) ຂອງເຮົານັ້ນເອງ ນີ້ຄືອານິສົງແຫ່ງການຖວາຍສະຫຼາກກະພັດ ນັບວ່າຍິ່ງໃຫຍ່ໄພສານຫຼາຍ ສາມາດອຳນວຍຄວາມສຸກສະບາຍດີແກ່ຜູ້ບຳເພັນທັງຊາດມະນຸດແລະສະຫວັນ ໃນທີ່ສຸດຈົນເຖິງເປັນພະພຸດທະເຈົ້າໄດ້.

ພິທີກຳ

ເມື່ອເຖິງມື້ຂຶ້ນ 14 ຄ່ຳ ເດືອນ 10 ຍາດໂຍມຈະກຽມອາຫານ ຫວານຄາວ ແລະໝາກພູ ຢາສູບ ພໍຮອດມື້ຂຶ້ນ 15 ຄ່ຳເດືອນສິບ ຍາດໂຍມຈະພາກັນເຮັດບຸນໃສ່ບາດ ພໍເຖິງເວລາປະມານ 9-10 ໂມງເຊົ້າ ພະສົງຈະຕີກອງໂຮມ ຍາດໂຍມຈະນຳເອົາອາຫານໄປຖວາຍເພນແລະພ້ອມກັບຫໍ່ເຂົ້ານ້ອຍເຊິ່ງມີອາຫານຫວານຄາວໄປຖວາຍພ້ອມ ເຊິ່ງໃນຫໍ່ນັ້ນຈະມີອາຫານຫວານຄາວແນວລະເລັກລະໜ້ອຍ ເຊັ່ນ ກ້ວຍ ອ້ອຍ ໝາກ ພູ ເຂົ້າ ເກືອ ໝາກເຜັດ ໝາກແຕງ… ເຊິ່ງກ່ອນຈະຖວາຍທານຫໍ່ເຂົ້າແກ່ພະສົງນັ້ນເພິ່ນຈະຂຽນສະຫຼາກປ່ອນລົງໃນບາດເພື່ອໃຫ້ພະສົງຈັບເອົາ ເມື່ອຖືກຊື່ຜູ້ໃດກໍໃຫ້ຜູ້ນັ້ນເອົາເຂົ້າສະຫຼາກຂອງຕົນໄປຖວາຍແກ່ພະສົງອົງທີ່ຈັບໄດ້ຊື່ຕົນນັ້ນ ແລ້ວຮັບພອນອຸທິດໄປເຖິງດວງວິນຍານຂອງຍາດຕິພີ່ນ້ອງຜູ້ລ່ວງລັບໄປແລ້ວ

ຫຼັງຈາກແລ້ວພິທີຢູ່ວັດແລ້ວກໍໄດ້ນຳເອົາຫໍ່ເຂົ້າສະຫຼາກທີ່ຖວຍພະສົງນັ້ນກັບໄປລ້ຽງຜີຕາແຮກຢູ່ໄຮ່ຢູ່ນາຂອງຕົນເອງ ໂດຍມີຄວາມເຊື່ອວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຜີຕາແຮກພໍໃຈ ແລະຊ່ວຍເບິ່ງແຍງເຂົ້າກ້າໃນນາໃຫ້ງອກງາມສົມບູນ ຕະຫຼອດຈົນຊ່ວຍຂັບໄລ່ສັດຕູເຂົ້າໄດ້ແກ່ ນົກ ໜູ ປູນາ ແລະຜີສາງນາງໄມ້ ບໍ່ໃຫ້ມາທຳລາຍຕົ້ນເຂົ້າໃນນາ, ສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນແບ່ງໄປຢັ່ງຢາຍໄວ້ຕາມຮົ້ວວັດ, ງ່າໄມ້ແຄມວັດ ເພື່ອໃຫ້ເຜດຜີຜູ້ບໍ່ມີຍາດພີ່ນ້ອງເຮັດບຸນຫາໄດ້ກິນນຳ. ແລະອີກສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນແກະແລ້ວຫວ່ານລົງນ້ຳເພື່ອບູຊາພະຍານາກຜູ້ເບິ່ງແຍງນ້ຳ.